Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6215/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6215/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 23/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6215/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

Trả lời công văn số 3541/HQHCM-GSQL ngày 14/10/2013 của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh về việc nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở đề xuất của Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh và cam kết của Công ty TNHH Quốc tế Unilever Việt Nam về việc nhập khẩu lô hàng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí năm 2013 với mục đích từ thiện, Tổng cục Hải quan đồng ý cho phép Công ty được thực hiện thủ tục nhập khẩu lô hàng theo loại hình nhập kinh doanh.

Về chính sách thuế và chính sách mặt hàng đối với lô hàng nhập khẩu thực hiện theo quy định hiện hành.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6215/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu dụng cụ và thiết bị dùng để lắp đặt sân chơi vận động miễn phí do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.007
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180