Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6203/TCHQ-GSQL năm 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6203/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6203/TCHQ-GSQL
V/v địa điểm làm thủ tục hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa

Trả lời công văn số 1798/HQTH-NV ngày 04/10/2013 của Cục hải quan tỉnh Thanh Hóa về địa điểm làm thủ tục hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về địa điểm làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu:

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa căn cứ quy định tại Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ, Điều 57 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 6/12/2010 của Bộ Tài chính, Điều 19 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính, Điều 13 Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính (Thông tư thay thế Thông tư số 194/2010/TT-BTC) để thực hiện.

2. Về địa điểm kiểm tra thực tế hàng hóa:

Căn cứ các quy định tại điểm 1 dẫn trên, trường hợp xác định doanh nghiệp mua hàng hóa xuất khẩu được đăng ký tờ khai tại Chi cục Hải quan ngoài cửa khẩu thuộc Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa nếu hàng hóa thuộc diện kiểm tra thực tế thì thực hiện kiểm tra thực tế tại địa điểm làm thủ tục hải quan, địa điểm kiểm tra tập trung, không được kiểm tra thực tế hàng hóa tại nơi sản xuất của doanh nghiệp bán hàng.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Thanh Hóa biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6203/TCHQ-GSQL năm 2013 địa điểm làm thủ tục hải quan và kiểm tra thực tế hàng hóa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.197
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.213.116