Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6181/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6181/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 22/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6181/TCHQ-GSQL
V/v kiểm soát chất lượng hàng NK thuộc trách nhiệm quản lý của BCA

Hà Nội, ngày 22 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.

Trả lời công văn số 5760/H41-H46 ngày 24/9/2013 của Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Công an về đề nghị phối hợp kiểm soát chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Căn cứ quy định tại các Điều 34, 35, 36 và 70 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa; Điều 3, 8, 20 và 21 Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ thì việc làm thủ tục hải quan và kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa nhập khẩu thuộc Danh mục nhóm 2 được thực hiện theo trình tự sau: đăng ký kiểm tra - tiếp nhận hồ sơ, xác nhận giấy đăng ký - làm thủ tục hải quan - Kiểm tra chất lượng - kết luận kiểm tra - xử lý hàng không đạt chất lượng - thông quan hàng đạt chất lượng.

Nếu việc kiểm tra chất lượng được thực hiện theo trình tự trên đây, đề nghị Quý Tổng cục cho biết một số thông tin sau: số văn bản áp dụng, tên cơ quan kiểm tra, mẫu giấy thông báo kết quả kiểm tra chất lượng.

2. Trường hợp kiểm tra chất lượng và thủ tục hải quan thực hiện theo đề nghị của Quý Tổng cục (tại công văn số 5760/H41-H46), đề nghị Quý Tổng cục cho biết các thông tin sau: số văn bản áp dụng, loại giấy tờ phải nộp cho cơ quan hải quan khi nhập khẩu hàng hóa, mẫu giấy tờ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ?

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Tổng cục sớm cho biết ý kiến (hoặc ý kiến xử lý khác, nếu có) để Tổng cục Hải quan có cơ sở triển khai cho Cục Hải quan các tỉnh, thành phố phối hợp thực hiện.

Rất mong sự quan tâm phối hợp của Quý Tổng cục./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan tỉnh, TP (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6181/TCHQ-GSQL năm 2013 kiểm soát chất lượng hàng nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Công an do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.187
DMCA.com Protection Status

IP: 34.203.28.212