Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6127/TCHQ-TXNK năm 2013 điều chỉnh mức giá xe tải Trung Quốc trong danh mục quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6127/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lưu Mạnh Tưởng
Ngày ban hành: 18/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6127/TCHQ-TXNK
V/v điều chỉnh mức giá xe tải Trung Quốc trong DMQLRR

Hà Nội, ngày 18 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn 2173/BC-HQLS ngày 20/8/2013 và công văn số 2560/BC-HQLS ngày 27/9/2013 về việc đề xuất điều chỉnh mức giá trong danh mục quản lý rủi ro hàng nhập khẩu cấp Tổng cục ban hành kèm theo công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan đối với một số loại xe tải Trung Quốc nhập khẩu. Qua xem xét đề xuất của Cục Hải quan Lạng Sơn và các thông tin báo cáo theo công văn trên và kiểm tra, đối chiếu với thông tin có liên quan theo quy định tại thời điểm hiện nay, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với các loại xe tải nêu tại số thứ tự 1, 2, 9, 10, 11, 12 công văn 2560/BC-HQLS ngày 27/9/2013; số thứ tự 1, 2, 10, 11, 12, 13 công văn số 2173/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2013, Tổng cục Hải quan sẽ thu thập thông tin để điều chỉnh mức giá kiểm tra tại Danh mục 3286/TCHQ-TXNK trong thời gian sớm nhất để thực hiện thống nhất.

2. Đối với các loại xe tải còn lại nêu tại công văn 2560/BC-HQLS ngày 27/9/2013 và công văn 2173/TCHQ-TXNK ngày 20/8/2013: Yêu cầu Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn thực hiện việc kiểm tra, tham vấn và xác định giá các mặt hàng nêu trên theo đúng quy định tại Nghị định 40/2007/NĐ-CP ngày 16/3/2007; Thông tư 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính; Quyết định 1102/QĐ-BTC ngày 21/5/2008 của Bộ Tài chính; Quyết định 103/QĐ-TCHQ ngày 24/1/2011 của Tổng cục Hải quan; công văn số 3286/TCHQ-TXNK ngày 14/6/2013 của Tổng cục Hải quan và các văn bản hướng dẫn về công tác giá của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT. Hoàng Việt Cường (để b/c)
- Lưu: VT, TXNK-TG (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lưu Mạnh Tưởng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6127/TCHQ-TXNK năm 2013 điều chỉnh mức giá xe tải Trung Quốc trong danh mục quản lý rủi ro do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.080

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.26.179.251