Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 610/TCT-CS về kê khai thuế và lập hoá đơn đối với hàng bán đại lý do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 610/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Phạm Duy Khương
Ngày ban hành: 25/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 610/TCT-CS
V/v. Kê khai thuế và lập hoá đơn đối với hàng bán đại lý

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2008

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

Trả lời công văn số 8589/CT-TT&HT ngày 07/12/2007 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về việc kê khai thuế và lập hoá đơn đối với hàng bán đại lý, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại điểm 3.1, Mục II, Phần C Thông tư số 05/2005/TT-BTC ngày 11/01/2005 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân tại Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam quy định: "Trường hợp Nhà thầu nước ngoài cung cấp hàng hoá, dịch vụ tại Việt Nam thông qua các đại lý là tổ chức, cá nhân Việt Nam thì các đại lý phải khấu trừ, kê khai và nộp thuế hộ cho Nhà thầu nước ngoài như hướng dẫn tại mục II, phần B Thông tư này".

Căn cứ hướng dẫn trên và trường hợp doanh nghiệp Việt Nam làm đại lý cho các tổ chức nước ngoài, chỉ hưởng hoa hồng đại lý thì các doanh nghiệp Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ, nộp thay thế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp cho Hãng nước ngoài đối với doanh thu hàng hoá bán ra trong nước theo hướng dẫn tại Thông tư số 05/2005/TT-BTC nêu trên.

Khi xuất hoá đơn cho khách hàng, đối với khách hàng, đối với khách hàng thông thường doanh nghiệp Việt Nam phải ghi rõ hoá đơn là tiền thu hộ hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài không bao gồm thuế Giá trị giá tăng (GTGT), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi và gạch chéo, dòng thuế GTGT ghi đúng số thuế GTGT mà doanh nghiệp phải khấu trừ và nộp thay hãng nước ngoài. Trường hợp khách hàng là doanh nghiệp chế xuất thì doanh nghiệp Việt Nam ghi rõ trên hoá đơn là tiền thu hộ Hãng nước ngoài, dòng tiền hàng ghi giá trị dịch vụ thanh toán cho Hãng nước ngoài, dòng thuế giá trị gia tăng và thuế suất GTGT không ghi và gạch chéo.

Doanh nghiệp Việt Nam không được kê khai, khấu trừ thuế Giá trị gia tăng đầu vào khâu nhập khẩu nộp hộ cho Hãng nước ngoài.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Bình Dương biết và hướng dẫn đơn vị thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế;
- Ban HT, PC, TTTĐ;
- Lưu VT, CS (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Phạm Duy Khương

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 610/TCT-CS ngày 25/01/2008 về kê khai thuế và lập hoá đơn đối với hàng bán đại lý do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.988

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.81.89.248