Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6087/VPCP-NC năm 2017 Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 28-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6087/VPCP-NC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 13/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6087/VPCP-NC
V/v ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28 của Bộ Chính trị

Hà Nội, ngày 13 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi: Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ.

Xét đề nghị của Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ tại văn bản số 06-TTr/BCĐTNB ngày 01 tháng 6 năm 2017 về việc ban hành Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ có ý kiến như sau:

Đồng ý với nội dung dự thảo Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận s 28-KL/TW ngày 14 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, quốc phòng vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thời kỳ 2011 - 2020 và đề cương Báo cáo sơ kết do Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ trình. Giao đồng chí Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ ký ban hành Kế hoạch để triển khai thực hiện.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng, các PTTg;
- Thường trực Ban Bí thư;
- Ban Kinh tế Trung ương;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: QHĐP, KTTH. TH, TGĐ
Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, NC(2), Qg.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn
Sỹ Hiệp

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6087/VPCP-NC năm 2017 Kế hoạch tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận 28-KL/TW do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


692
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123