Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 608/VPCP-KSTT 2020 giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng

Số hiệu: 608/VPCP-KSTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Mai Tiến Dũng
Ngày ban hành: 22/01/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 608/VPCP-KSTT
V/v thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng

Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2020

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Công Thương, Giao thông vận tải;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Các Tập đoàn: Điện lực Việt Nam, Bưu chính viễn thông Việt Nam.

Để thực hiện các giải pháp đẩy mạnh cải cách, nâng cao xếp hạng chỉ số Tiếp cận điện năng của Việt Nam tại Báo cáo Môi trường kinh doanh của Ngân hàng Thế giới, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Giao Bộ Công Thương

- Nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 24/2016/TT-BCT ngày 30/11/2016 của Bộ Công Thương quy định một số nội dung về rút ngắn thời gian tiếp cận điện năng theo hướng bãi bỏ quy định điều chỉnh quy hoạch điện. Thời hạn hoàn thành trước 15/02/2020.

- Chủ trì, xây dựng Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy trình liên thông cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp theo trình tự rút gọn. Thời hạn hoàn thành trong quý I năm 2020.

2. Giao Bộ Giao thông vận tải

Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công Thương, Tập đoàn Điện lực Việt Nam nghiên cứu, sửa đổi Thông tư số 35/2017/TT-BGTVT ngày 9/10/2017 sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 50/2015/TT-BGTVT ngày 23/92015 của Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24/02/2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ theo hướng cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ, giấy tờ trùng lặp của thủ tục “Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu” và thủ tục “Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ”; giảm thời hạn giải quyết của 02 thủ tục này xuống không quá 4 ngày làm việc và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục để kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Thời hạn hoàn thành trước 15/02/2020.

3. Giao Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

- Ban hành và triển khai thực hiện quy trình một cửa liên thông trong cấp điện qua lưới điện trung áp theo hướng dẫn của Bộ Công Thương (trong đó thống nhất đầu mối tiếp nhận là Công ty Điện lực các tỉnh).

- Thực hiện chuyển sang hậu kiểm các thủ tục "Chấp thuận xây dựng công trình thiết yếu" và thủ tục "Cấp phép thi công xây dựng công trình thiết yếu trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ" trên các hệ thống đường bộ địa phương đối với công trình cấp điện qua lưới hạ áp, trung áp có khoảng cách thi công dưới 50m. Đối với khoảng cách từ 50m trở lên thực hiện theo hướng cắt giảm thủ tục, đơn giản hóa hồ sơ giấy tờ trùng lặp, giảm thời hạn giải quyết xuống không quá 4 ngày làm việc và thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục để kết nối, tích hợp với Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời hạn hoàn thành trước 15/02/2020 đối với thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Hà Nội; thời hạn hoàn thành trước 30/6/2020 trên toàn quốc.

4. Giao Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Nghiên cứu cải cách quy trình nghiệp vụ áp dụng trong toàn ngành điện theo hướng cắt giảm thủ tục khảo sát thị trường; tăng điểm về độ tin cậy cung cấp điện và minh bạch về giá điện của Việt Nam lên 8 điểm; nghiên cứu tích hợp hợp đồng điện tử với các dịch vụ điện trên Cổng dịch vụ công quốc gia. Thời hạn hoàn thành trước 15/02/2020.

5. Giao Văn phòng Chính phủ

Chủ trì, phối hợp với Bộ Công Thương, Bộ Giao thông vận tải, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Tập đoàn Bưu chính viễn thông Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng, triển khai phần mềm thực hiện liên thông một cửa qua Cổng dịch vụ công quốc gia đối với thủ tục cấp điện qua lưới điện hạ áp, trung áp. Thời hạn hoàn thành trong quý I năm 2020.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTgCP (để b/c);
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- VPCP: BTCN, CN, KTTH, ĐMDN, KGVX;
- Lưu: VT, KSTT (3), NĐH.

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
Mai Tiến Dũng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 608/VPCP-KSTT ngày 22/01/2020 về thực hiện giải pháp cải thiện chỉ số Tiếp cận điện năng do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


461

DMCA.com Protection Status
IP: 3.92.91.54
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!