Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6060/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 6060/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 16/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6060/TCHQ-GSQL
V/v xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xut không hết được chuyển tiêu thụ nội địa

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. H Chí Minh

Trả lời công văn số 2976/HQHCM-GSQL ngày 28/08/2013 của Cục Hải quan TP.H Chí Minh v việc nêu tại trích yếu, Tng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Đối với những trường hợp xăng dầu kinh doanh tạm nhập tái xuất được lưu trữ chung bồn bể với xăng dầu nhập khẩu kinh doanh hoặc xăng dầu của nhiều tờ khai tạm nhập khác nhau, việc xác định lượng xăng dầu chuyển tiêu thụ nội địa được căn cứ trên lượng xăng dầu khi tạm nhập (có chứng thư giám định khối lượng) và kết quả trừ lùi, thanh khoản lượng của các tờ khai tái xuất xăng dầu đã hoàn thành thủ tục theo quy định của tờ khai đó.

Tng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP.H Chí Minh được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hi quan các tỉnh, TP (để t/h);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6060/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định khối lượng xăng dầu tạm nhập đã tái xuất hoặc tái xuất không hết được chuyển tiêu thụ nội địa do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.352
DMCA.com Protection Status

IP: 54.234.75.144