Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 6052/VPCP-V.I năm 2017 về công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 6052/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Lê Mạnh Hà
Ngày ban hành: 12/06/2017 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6052/VPCP-V.I
V/v công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cm trong chăn nuôi

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

 

Kính gửi:

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công nghệ;
- Thanh tra Chính phủ;
- Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Đài Truyền hình Việt Nam;
- Đài Tiếng nói Việt Nam;
- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia.

Xét báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Văn bản số 2145/BC-BNN-TTr ngày 14 tháng 3 năm 2017 và ý kiến của các Bộ: Y tế (văn bản số 2500/BYT-KHTC ngày 11 tháng 5 năm 2017), Công Thương (văn bản số 2801/BCT-QLTT ngày 04 tháng 4 năm 2017), Tài chính (văn bản số 4743/BTC-TCHQ ngày 11 tháng 4 năm 2017), Khoa học và Công nghệ (văn bản số 1115/BKHCN-TĐC ngày 12 tháng 4 năm 2017), Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia (văn bản số 129/VPTT-TH ngày 10 tháng 4 năm 2017) về công tác phòng, chống sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi năm 2015-2016, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp thu ý kiến các Bộ, ngành, hoàn thiện nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm nêu tại phần II Văn bản số 2145/BC-BNN-TTr ngày 14 tháng 3 năm 2017 để khẩn trương thực hiện trong thời gian tới nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý vật tư nông nghiệp, ngăn chặn việc sử dụng chất cấm trong chăn nuôi, chế biến thực phẩm.

- Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Quốc phòng, Công Thương, Tài chính, Thông tin và Truyền thông, Y tế, Khoa học và Công nghệ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Thanh tra Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt nam tiếp tục chủ động thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ về đẩy mạnh công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả và Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách trong quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp.

- Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi, đôn đốc việc thực hiện và tổng hợp, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ và Trưởng Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo định kỳ hàng quí, 6 tháng, năm.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TTg, các PTTg Chính phủ (để b/c);
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo 389 quốc gia;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Các Vụ: NC, KTTH, NN, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.I (3b), TMH.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Lê Mạnh Hà

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6052/VPCP-V.I năm 2017 về công tác phòng, chống sản xuất kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng là vật tư nông nghiệp, sử dụng chất cấm trong chăn nuôi do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


664

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123