Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 6037/VPCP-QHQT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Sỹ Hiệp
Ngày ban hành: 31/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 6037/VPCP-QHQT
V/v phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế

Hà Nội, ngày 31 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Xét đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản số 2610/ĐA-BNG-VP ngày 22 tháng 7 năm 2015 về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Phê duyệt nội dung Đề án tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế như đề nghị của Bộ Ngoại giao tại văn bản trên.

2. Bộ Ngoại giao tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2014 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế; Bộ Công Thương tổng hợp tình hình thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-CP ngày 10 tháng 7 năm 2014 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa X về một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững khi Việt Nam là thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO); trong đó lưu ý cập nhật tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao cho các Bộ, ngành; báo cáo kết quả tại Hội nghị.

3. Các Bộ, ngành, địa phương liên quan chuẩn bị nội dung báo cáo, tham luận theo phân công tại Đề án, gửi về Bộ Ngoại giao và Văn phòng Chính phủ để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 12 tháng 8 năm 2015.

4. Bộ Ngoại giao chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ và các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan triển khai thực hiện Đề án, bảo đảm Hội nghị diễn ra trang trọng, tiết kiệm, hiệu quả.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- TTgCP, các PTTg CP;
- Các Bộ: CT, LĐTBXH, TP.
- VPCP: BTCN, các PCN, các Trợ lý TTg, các Vụ: TH, NC, KTN, KTTH, PL, Cục QT, TTTH, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, QHQT (3).TB

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
 PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Sỹ Hiệp

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 6037/VPCP-QHQT ngày 31/07/2015 phê duyệt Đề án tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về hội nhập quốc tế do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.100

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.255