Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5994/TCHQ-GSQL vướng mắc về nguyên liệu gia công cung ứng và chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5994/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 06/10/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------

Số: 5994/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc về nguyên liệu GC cung ứng và chính sách thuế.

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2009

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Long An

Trả lời công văn số 1076/HQLA-NV ngày 31/8/2009 của Cục Hải quan tỉnh Long An về vướng mắc liên quan đến nguyên phụ liệu gia công cung ứng và chính sách thuế đối với hàng hóa từ thị trường nội địa vào khu phi thuế quan, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về nguyên liệu cung ứng cho hợp đồng gia công:

Theo qui định tại tiết c, khoản 2, Điều 33 Nghị định số 12/2006/NĐ-CP ngày 23/1/2006 của Chính phủ; hướng dẫn tại khoản IV, mục II Thông tư số 116/2008/TT-BTC ngày 04/12/2008 của Bộ Tài chính thì doanh nghiệp được cung ứng một phần hoặc toàn bộ nguyên phụ liệu để thực hiện hợp đồng gia công. Thủ tục nhập khẩu, chính sách thuế, thủ tục hoàn thuế thực hiện theo loại hình nhập sản xuất xuất khẩu.

Theo các qui định trên thì việc cung ứng nguyên phụ liệu để thực hiện hợp đồng gia công phải được diễn ra khi hợp đồng gia công được ký kết và có hiệu lực.

Trường hợp đề nghị của Cục Hải quan Long An, thì việc nhập khẩu nguyên liệu để sản xuất tiêu thụ nội địa theo loại hình kinh doanh diễn ra trước thời điểm hợp đồng gia công được ký kết và có hiệu lực. Nếu căn cứ hướng dẫn tại điểm b2, khoản 5, Điều 112 Thông tư số 79/2009/TT-BTC để chấp thuận cho doanh nghiệp cung ứng cho hợp đồng gia công để được hoàn thuế sẽ gây khó khăn cho cơ quan Hải quan trong việc kiểm tra, đối chiếu, xác định thời hạn hoàn thuế.

Do vậy, không chấp thuận cho doanh nghiệp được sử dụng nguyên liệu nhập khẩu theo loại hình kinh doanh để cung ứng cho hợp đồng gia công.

2. Đề nghị có hướng dẫn chính sách thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu giữa thị trường nội địa và doanh nghiệp chế xuất.

Theo qui định tại khoản 5, Điều 21 Nghị định số 29/2008/NĐ-CP ngày 14/3/2008 của Chính phủ thì quan hệ trao đổi hàng hóa giữa các doanh nghiệp chế xuất với thị trường nội địa là quan hệ xuất nhập khẩu, trừ khu phi thuế quan.

Do đó, mọi chính sách thuế đối với hàng hóa xuất nhập khẩu giữa thị trường nội địa và doanh nghiệp chế xuất áp dụng như đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông thường và được qui định tại Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, Luật quản lý thuế, Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp Cục Hải quan tỉnh Long An còn có vướng mắc khác về khu chế xuất (khu phi thuế quan) thì đề nghị trình bày cụ thể để Tổng cục Hải quan hướng dẫn thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan Long An biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Vụ Pháp chế (BTC);
- Trang Website;
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5994/TCHQ-GSQL vướng mắc về nguyên liệu gia công cung ứng và chính sách thuế do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.199

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.191.87