Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 599/GSQL-GQ1 năm 2013 kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Số hiệu: 599/GSQL-GQ1 Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục Giám sát quản lý về hải quan Người ký: Ngô Minh Hải
Ngày ban hành: 01/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
CỤC GSQL VỀ HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 599/GSQL-GQ1
V/v kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại

Hà Nội, ngày 01 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Trả lời công văn số 2119/CHQHCM-GSQL ngày 18/6/2013 của Cục Hải quan TP.HCM về nội dung nêu tại trích yếu, Cục Giám sát quản lý về hải quan có ý kiến như sau:

Trả lời tại mục tư vấn hải quan trực tuyến trang Website Hải quan về thủ tục nhập khẩu hàng bị trả lại với mục đích tái chế rồi tiếp tục tái xuất, Phòng Giám quản 1, Cục Giám sát quản lý về hải quan đã hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện theo quy định tại Điều 48 Thông tư số 196/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính (doanh nghiệp không phải nộp giấy đăng ký kiểm tra chất lượng, trừ trường hợp cơ quan hải quan xác định hàng hóa bị trả lại không đúng với hàng hóa đã xuất khẩu trước đó) là đúng quy định.

Trường hợp Cục Hải quan TP.HCM nhận được công văn trả lời số 466/TĐC-QL ngày 05/6/2013 của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ TP.HCM (không gửi về TCHQ): nếu đã xác định rõ lô hàng xuất khẩu bị trả lại với mục đích sửa chữa rồi tái xuất thì thực hiện như nội dung hướng dẫn của Cục Giám sát quản lý về hải quan tại mục tư vấn hải quan trực tuyến; nếu xác định lô hàng tái nhập để tiêu thụ nội địa thì phải tuân thủ các quy định tại Mục 1 Chương II Nghị định 132/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý chất lượng sản phẩm trong sản xuất (Điều 4, Điều 5 và Điều 6), trong đó doanh nghiệp phải công bố hợp quy, chứng nhận hợp quy đối với sản phẩm thuộc Danh mục nhóm 2 trước khi đưa ra lưu thông, cơ quan kiểm tra chất lượng thực hiện kiểm tra chất lượng sản phẩm trong sản xuất…

Đề nghị đơn vị kiểm tra lại việc trả lời cụ thể của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, nếu nội dung trả lời khác với hai trường hợp nêu trên, đồng thời có đủ cơ sở pháp lý để thực hiện thì đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo về Tổng cục Hải quan để hướng dẫn chung toàn ngành./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c PTCT Vũ Ngọc Anh (để b/c)
- Lưu: VT, GQ1.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Ngô Minh Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 599/GSQL-GQ1 năm 2013 kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa xuất khẩu bị trả lại do Cục Giám sát quản lý về hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.534

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 34.231.21.123