Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5959/VPCP-V.I Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Kiều Đình Thụ
Ngày ban hành: 30/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5959/VPCP-V.I
V/v kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2015

 

Kính gửi: Các Bộ: Công Thương, Tài chính, Công an, Khoa học và Công nghệ.

Xét báo cáo của Bộ Công Thương tại Văn bản số 39/BC-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2015 và ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8427/BTC-HCSN ngày 23 tháng 6 năm 2015, ý kiến của Bộ Khoa học và Công nghệ tại Văn bản số 2164/BKHCN-TĐC ngày 22 tháng 6 năm 2015 (sao gửi kèm theo), Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có ý kiến chỉ đạo như sau:

1. Đồng ý với các biện pháp tăng cường thanh tra, kiểm tra các tổ chức, cá nhân kinh doanh xăng dầu của Bộ Công Thương tại Văn bản số 39/BC-BCT ngày 11 tháng 5 năm 2015; yêu cầu Bộ Công Thương tổ chức thực hiện nghiêm túc, xử lý kịp thời, nghiêm minh các hành vi kinh doanh xăng dầu trái phép, gian lận về chất lượng, khối lượng khi bán xăng dầu.

2. Đồng ý với ý kiến của Bộ Tài chính tại Văn bản số 8427/BTC-HCSN ngày 23 tháng 6 năm 2015 về nguồn kinh phí mua sắm và việc sử dụng máy kiểm tra nhanh chất lượng xăng dầu.

3. Bộ Khoa học và Công nghệ khẩn trương ban hành Thông tư quản lý về đo lường chất lượng trong kinh doanh xăng dầu; có biện pháp kỹ thuật giám sát hoạt động của cột đo xăng dầu để phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận gây thiệt hại cho người tiêu dùng.

4. Bộ Công an khẩn trương báo cáo kết quả điều tra, xử lý các hành vi gian lận trong kinh doanh xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 9646/VPCP-V.I ngày 02 tháng 12 năm 2014 và Văn bản số 2813/VPCP-V.I ngày 22 tháng 4 năm 2015 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
-
TTg CP, PTTg CP Nguyễn Xuân Phúc (để b/c);
-
Đài Truyền hình Việt Nam;
-
Văn phòng TT BCĐ 389 quốc gia;
-
VPCP: BTCN, các PCN, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, KTN, NC;
-
Lưu: VT, V.I(3).ĐVD.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5959/VPCP-V.I ngày 30/07/2015 về kiểm tra, xử lý vi phạm trong kinh doanh xăng dầu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.138

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.136.36