Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5925/VPCP-KTTH về việc thị trường trong nước tháng 8 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5925/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Phạm Văn Phượng
Ngày ban hành: 09/09/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 5925/VPCP-KTTH
V/v thị trường trong nước tháng 8 năm 2008

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2008

 

Kính gửi:

- Bộ Công Thương;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Bộ Xây dựng.

 

Xét đề nghị của Bộ Công Thương tại văn bản số 181/BCT-TTTN ngày 27 tháng 8 năm 2008 báo cáo họp Tổ điều hành thị trường trong nước tháng 8 năm 2008, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

1. Giao Bộ Tài chính:

a) Có ý kiến chính thức về đề xuất của Bộ Công Thương tại Điểm 1 Mục III công văn số 181/BCT-TTTN ngày 27 tháng 8 năm 2008.

b) Khẩn trương ban hành trong tháng 9 năm 2008 văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá.

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được phân công, Bộ Công Thương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra, kiểm soát thị trường để hạn chế tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

3. Các Bộ quản lý ngành hàng rà soát lại cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu những tháng cuối năm 2008 và xây dựng cân đối cung cầu các mặt thiết yếu năm 2009. Tổ Điều hành thị trường trong nước chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 30 tháng 10 năm 2008.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận
- Như trên;
- Thủ tướng CP, các PTTg Hoàng Trung Hải;
- Tổ Điều hành thị trường trong nước (Bộ CT);
- VPCP: BTCN, PCN Phạm Văn Phượng, các Vụ: TH, TKBT, TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Phạm Văn Phượng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5925/VPCP-KTTH về việc thị trường trong nước tháng 8 năm 2008 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.891
DMCA.com Protection Status

IP: 54.146.206.127