Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5912/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý hàng tồn đọng tại công ty chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5912/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Công Bình
Ngày ban hành: 08/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5912/TCHQ-GSQL
V/v xử lý hàng tồn đọng tại các công ty chuyển phát nhanh

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương.
(Đ/c: Số 18A, Đường Cộng Hòa, Q. Tân Bình, TP Hồ Chí Minh)

 

Trả lời thư không số đề ngày 23/9/2013 của Hiệp hội chuyển phát nhanh Châu Á Thái Bình Dương (CAPEC) về việc xử lý hàng vô thừa nhận đang tồn đọng tại các Công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại Thông báo số 330/TB-BTC ngày 13/9/2013 của Bộ Tài chính, Lãnh đạo Bộ đã giao Cục Quản lý công sản chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng Thông tư hướng dẫn xử lý hàng tồn đọng, hàng từ bỏ, hàng thất lạc tại các cảng biển, cảng hàng không, kho ngoại quan vào Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ Chuyển phát nhanh. Theo đó, Cục Quản lý công sản thụ lý và xây dựng Thông tư hướng dẫn việc xử lý hàng tồn đọng trong đó có nội dung hàng hóa tồn đọng tại kho của các công ty kinh doanh dịch vụ chuyển phát nhanh, ngay sau khi Tổng cục Hải quan bàn giao toàn bộ hồ sơ.

Tổng cục Hải quan thông báo để Hiệp hội CAPEC biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5912/TCHQ-GSQL năm 2013 xử lý hàng tồn đọng tại công ty chuyển phát nhanh do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.464
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.159.25