Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5869/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5869/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Lỗ Thị Nhụ
Ngày ban hành: 07/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5869/TCHQ-TXNK
V/v thuế TTĐB

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long.
(Đ/c số 8/123 phố Trung Kính, P. Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội)

 

Trả lời công văn số 2609/KL-HQ/2013 ngày 26/9/2013 của Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long về việc đề nghị tạm thời chưa thu thuế tiêu thụ đặc biệt 08 xe ô tô chuyên dùng phát hiện chất phóng xạ cơ động cho lực lượng đặc nhiệm phản ứng nhanh phòng chống khủng bố phục vụ chiến đấu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Thuế TTĐB số 27/2008/QH12 ngày 14/11/2008, Điều 3 Nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/3/2009; Điều 3 Thông tư số 05/2012/TT-BTC ngày 05/1/2010 về đối tượng không chịu thuế tiêu thụ đặc biệt;

Căn cứ Điều 42 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006 được sửa đổi, bổ sung tại Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 thì việc tạm thời chưa nộp thuế tiêu thụ đặc biệt như đề nghị của Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long là vượt thẩm quyền của Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty CP TNHH Thương mại và CPN Kim Long được biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (5).

TL .TỔNG CỤC TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
Lỗ Thị Nhụ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5869/TCHQ-TXNK năm 2013 thuế tiêu thụ đặc biệt do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.045
DMCA.com Protection Status

IP: 54.227.76.180