Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5855/TCT-DNL năm 2014 về giá tính thu điều tiết đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Số hiệu: 5855/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành: 26/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5855/TCT-DNL
V/v giá tính thu điều tiết đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ.

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2014

 

Kính gửi: Công ty TNHH Một Thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 6211/BSR-TCKT ngày 12/11/2014 của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) báo cáo vướng mắc về việc xác định giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm hàng hóa xuất tiêu dùng nội bộ.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

- Tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/3/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu thụ trong nước của Công ty TNHH MTV Lọc hóa dầu Bình Sơn, quy định: “Đối tượng thu điều tiết là xăng, dầu, LPG (sau đây gọi chung là sản phẩm lọc dầu) và sản phẩm hóa dầu do Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lọc hóa dầu Bình Sơn (Công ty Bình Sơn) sản xuất, chế biến để tiêu thụ trong nước.”

- Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 24/2013/TT-BTC hướng dẫn: “Giá tính thu điều tiết đối với sản phẩm lọc dầu và sản phẩm hóa dầu xuất bán được xác định theo giá bán thực tế tại thời điểm tiêu thụ của Công ty Bình Sơn, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).”

Căn cứ các quy định nêu trên, các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu do Công ty Bình Sơn sản xuất và sử dụng để tiêu dùng nội bộ thuộc đối tượng thu điều tiết. Giá tính thu điều tiết đối với các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu tiêu dùng nội bộ được xác định theo giá bán các sản phẩm cùng loại hoặc tương đương do Công ty sản xuất và xuất bán ra thị trường tại thời điểm phát sinh việc tiêu dùng nội bộ (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, thuế bảo vệ môi trường, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có)).

Trường hợp từ 01/09/2014 (do Thông tư số 119/2014/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/09/2014), Công ty Bình Sơn đã khai nộp khoản thu điều tiết đối với các sản phẩm lọc dầu và hóa dầu sản xuất và tiêu dùng nội bộ khác với hướng dẫn nêu trên thì khai điều chỉnh theo hướng dẫn nêu trên khi quyết toán khoản thu điều tiết năm 2014.

Tổng cục Thuế hướng dẫn để Công ty Bình Sơn biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Thuế tỉnh Quảng Ngãi;
- Vụ: CST, PC - BTC;
- Vụ: CS, KK, PC-TCT;
- Lưu: VT, DNL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5855/TCT-DNL năm 2014 về giá tính thu điều tiết đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.308
DMCA.com Protection Status

IP: 100.24.122.228