Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5798/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho tàu biển quốc tịch nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5798/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 02/10/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5798/TCHQ-GSQL
V/v vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho tàu biển quốc tịch nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Trả lời công văn số 1934/HQBRVT-GSQL ngày 10/07/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với hàng hóa (sơn, nhớt, xăng dầu, thực phẩm) do chủ tàu nước ngoài mua từ các doanh nghiệp Việt Nam để sử dụng cho tàu biển quốc tịch nước ngoài đã làm thủ tục tạm nhập và nhập cảnh vào Việt Nam và được các công ty Việt Nam thuê để thăm dò, khai thác dầu khí ngoài khơi tại vùng biển Việt Nam thì không thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa này.

2. Khi tàu nước ngoài thực hiện thủ tục xuất cảnh:

- Nếu lượng hàng cung ứng (sơn, nhớt, xăng dầu) để phục vụ hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí nhưng chưa sử dụng hết thì căn cứ vào bản khai chung, thương nhân thực hiện thủ tục xuất khẩu đối với lượng hàng cung ứng còn lại trên tàu theo chế độ phi mậu dịch, nộp đủ các loại thuế hiện hành.

Đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ hồ sơ tái xuất, chính sách mặt hàng tại thời điểm làm thủ tục tái xuất hàng hóa, thông tin về tình hình chấp hành pháp luật của chủ tàu/thuyền trưởng/đại lý chủ tàu để quyết định việc kiểm tra thực tế hàng hóa theo quy định.

- Đối với hàng hóa là lương thực, thực phẩm để phục vụ sinh hoạt trên tàu, đề nghị Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu căn cứ Bản khai dự trữ của tàu (Mẫu số 08 ban hành kèm theo Nghị định số 21/2012/NĐ-CP ngày 21/03/2012 của Chính phủ quy định về quản lý cảng biển và luồng hàng hải) do thuyền trưởng nộp khi tàu làm thủ tục xuất cảnh để thực hiện giám và không làm thủ tục xuất khẩu đối với hàng hóa này.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5798/TCHQ-GSQL năm 2013 vướng mắc thủ tục hải quan đối với hàng hóa cung cấp cho tàu biển quốc tịch nước ngoài hoạt động tại vùng biển Việt Nam do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.381
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70