Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5795/BCT-XNK về tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 5795/BCT-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Nguyễn Thành Biên
Ngày ban hành: 03/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5795/BCT-XNK
V/v tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2012

 

Kính gửi:

Công ty TNHH Ford Việt Nam
(Địa chỉ: Lai Cách, Cẩm Giàng, Hải Dương)

 

Thực hiện chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải thông báo tại công văn số 4313/VPCP-KTTH ngày 14 tháng 6 năm 2012 về việc cho phép Công ty TNHH Ford Việt Nam tạm nhập khẩu xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái bên phải để thử nghiệm, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

1. Đồng ý Công ty TNHH Ford Việt Nam được tạm nhập khẩu 02 xe ô tô đã qua sử dụng, tay lái bên phải phục vụ thử nghiệm khí thải để khảo sát phòng thí nghiệm.

2. Công ty TNHH Ford Việt Nam chịu trách nhiệm sử dụng 02 chiếc xe ô tô trên đúng mục đích, không được phép đưa vào tham gia giao thông đường bộ và phải tái xuất ngay sau khi kết thúc thử nghiệm.

Văn bản có giá trị thực hiện đến 30 tháng 9 năm 2012./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Hải quan;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, XNK(2).trangnc.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thành Biên

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5795/BCT-XNK về tạm nhập khẩu xe ô tô tay lái nghịch để thử nghiệm do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.708

DMCA.com Protection Status
IP: 54.236.62.49