Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5788/TCHQ-GSQL về chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5788/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 17/11/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5788/TCHQ-GSQL
V/v chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2011

 

Kính gửi: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 60/NBC ngày 21/10/2011 của Tổng Công ty may Nhà Bè-CTCP về đề nghị được chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác (đính kèm). Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan hướng dẫn như sau:

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện các biện pháp kiểm tra như hướng dẫn tại công văn số 5999/TCHQ-GSQL ngày 06/10/2009 của Tổng cục Hải quan, nếu qua kiểm tra xác định lượng nguyên phụ liệu thuộc hợp đồng gia công số 10/23/NB/UNI/GC ngày 21/8/2010 (nhận từ hợp đồng gia công số 09/22/NB/UNI/GC ngày 26/8/2009) thực tế vẫn còn tại kho của Tổng công ty thì chấp thuận cho Tổng Công ty được làm thủ tục chuyển sang thực hiện và sử dụng tại hợp đồng gia công số 11/20/NB/UNI/GC năm 2011 và chỉ được sử dụng để sản xuất sản phẩm gia công xuất khẩu thuộc hợp đồng gia công này, không được chuyển sang hợp đồng gia công khác.

Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện giám sát chặt chẽ việc chuyển giao nguyên phụ liệu gia công, quá trình thực hiện hợp đồng gia công số 11/20/NB/UNI/GC năm 2011 và khuyến cáo Tổng Công ty chủ động trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không đề nghị chuyển nguyên phụ liệu gia công lòng vòng, nhiều lần, cơ quan Hải quan khó theo dõi, kiểm soát.

Tổng cục Hải quan hướng dẫn để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết, thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Tổng công ty may Nhà Bè-CTCP
(Đ/c: phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh);
- Lưu: VT, GSQL (3b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5788/TCHQ-GSQL về chuyển nguyên phụ liệu sang hợp đồng gia công khác do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.930
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.175.155