Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 578/BCT-HC xuất khẩu hóa chất để kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

Số hiệu: 578/BCT-HC Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Công thương Người ký: Phùng Hà
Ngày ban hành: 21/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 578/BCT-HC
V/v xuất khẩu hóa chất để kinh doanh

Hà Nội, ngày 21 tháng 01 năm 2013

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Thương mại Hướng Nhật

Trả lời Công văn số 04-02-2013-JOTXK ngày 10 tháng 01 năm 2013 của Công ty xin cấp phép xuất khẩu hóa chất để kinh doanh, Bộ Công Thương có ý kiến như sau:

Căn cứ Thông tư số 01/2006/TT-BCN ngày 11 tháng 4 năm 2006 và Thông tư số 10/2006/TT-BCN ngày 01 tháng 12 năm 2006 của Bộ Công nghiệp hướng dẫn quản lý xuất khẩu, nhập khẩu hóa chất độc và sản phẩm có hóa chất độc hại, tiền chất ma túy, hóa chất theo tiêu chuẩn kỹ thuật thuộc diện quản lý chuyên ngành của Bộ Công nghiệp (nay là Bộ Công Thương), Bộ Công Thương cho phép Công ty cổ phần Thương mại Hướng Nhật được xuất khẩu 30.000 kg NaOH (<31%) và 10.000 kg H3PO4 (85%) vào các Khu công nghiệp như sau:

- Xuất khẩu vào Khu công nghiệp Phúc Điền, Hải Dương theo Agreement số JOT-FCV201201 ngày 01 tháng 01 năm 2013 để bán cho Công ty TNHH Fuji Seiko Việt Nam;

- Xuất khẩu vào Khu công nghiệp Nomura Hải Phòng để bán cho Công ty Synztec Việt Nam theo Agreement số JOT-RRC201201 ngày 06 tháng 01 năm 2013 và Công ty TNHH Rorze Robotech theo Agreement số JOT-RRC201201 ngày 07 tháng 01 năm 2013.

Yêu cầu Công ty trực tiếp liên hệ với cơ quan Hải quan để được hướng dẫn các thủ tục xuất khẩu./.

 

 

Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Hải quan cửa khẩu;
- Lưu: VT, HC.

TUQ. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC HÓA CHẤT
Phùng Hà

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 578/BCT-HC xuất khẩu hóa chất để kinh doanh do Bộ Công thương ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.275

DMCA.com Protection Status
IP: 3.210.201.170