Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5776/VPCP-KTTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5776/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 30/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5776/VPCP-KTTH
V/v hướng dẫn thực hiện Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 30 tháng 07 năm 2014

 

Kính gửi: Bộ Tài chính.

Xét đề nghị của Bộ Tài chính tại Công văn số 8364/BTC-CST ngày 24 tháng 6 năm 2014 về việc xin ý kiến chỉ đạo về thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào khu phi thuế quan không có hàng rào cứng, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Đồng ý với nội dung đề nghị của Bộ Tài chính nêu tại Mục 1 (Về chính sách thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa từ nội địa Việt Nam vào khu phi thuế quan không được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng) và Mục 2 (Về chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vào khu phi thuế quan không được ngăn cách với lãnh thổ bên ngoài bằng hàng rào cứng) Công văn số 8364/BTC-CST nêu trên.

2. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương:

a) Nghiên cứu trình Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ sung Quyết định số 72/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 11 năm 2013 quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu;

b) Thành lập Tổ công tác liên ngành để tổng kết, đánh giá đầy đủ, khách quan việc thực hiện các cơ chế, chính sách liên quan đến khu kinh tế cửa khẩu (kể cả khu kinh tế cửa khẩu có dân cư sinh sống không có hàng rào cứng), khu chế xuất thời gian qua để đề xuất cơ chế, chính sách và các giải pháp thực hiện trong thời gian tới nhằm tạo điều kiện thu hút đầu tư phát triển khu kinh tế cửa khẩu, đồng thời ngăn ngừa sơ hở, lợi dụng để buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế.

c) Các nội dung nêu tại Điểm a và b trên đây trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2014.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Bộ Tài chính biết, thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Các Phó TTg: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- VPCP: BTCN,
các PCN: Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Hữu Vũ, Trợ lý TTgCP,
các Vụ: TH, KTN, V.III, TGĐ Cổng TTĐT;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).S18

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5776/VPCP-KTTH năm 2014 hướng dẫn thực hiện Quyết định 72/2013/QĐ-TTg quy định cơ chế, chính sách tài chính đối với khu kinh tế cửa khẩu do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.563

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242