Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5762/TCHQ-KTTT xóa nợ cưỡng chế trên mạng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5762/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 24/11/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5762/TCHQ-KTTT
V/v Xóa nợ cưỡng chế trên mạng

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2006

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu
- Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam
(Sân bay Gia Lâm - Hà Nội)

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 1483/XDHK-KDXNK ngày 13/11/2006 của Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam về đề nghị xóa nợ cưỡng chế trên mạng. Về trường hợp này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Trên cơ sở tra cứu hệ thống KTT559 tại Tổng cục Hải quan ngày 17/11/2006 thì Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam đang có nợ cưỡng chế của 11 tờ khai tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng - Sân bay Vũng Tàu (Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu).

Qua xem xét giải trình của doanh nghiệp (đính kèm công văn xác nhận số 3431/CHQ-NV ngày 03/11/2006 của Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu) thì 11 tờ khai trên không còn nợ thuế, nợ phạt.

Vì vậy, đề nghị Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu kiểm tra và xử lý hiệu chỉnh 11 tờ khai nêu trên trên hệ thống KTT559 cho doanh nghiệp.

Trường hợp nếu có vướng mắc thì báo cáo gửi về Tổng cục Hải quan để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan Bà Rịa-Vũng Tàu, Công ty Xăng dầu Hàng không Việt Nam biết và thực hiện.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu VT, KTTT (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5762/TCHQ-KTTT xóa nợ cưỡng chế trên mạng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.652

DMCA.com Protection Status
IP: 18.234.247.75