Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 572/TT-QLCL năm 2015 về phân bón lá không đạt chất lượng công bố áp dụng khi nhập khẩu do Cục Trồng trọt ban hành

Số hiệu: 572/TT-QLCL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Cục trồng trọt Người ký: Lê Văn Đức
Ngày ban hành: 15/04/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
CỤC TRỒNG TRỌT
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 572/TT-QLCL
V/v: phân bón lá không đạt chất lượng công bố áp dụng khi nhập khẩu

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2015

 

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3.

Sau khi xem xét các nội dung liên quan đến việc nhập khẩu phân bón lá V8 - Boom, thành phần: (%) Amino axít (Arginine, Lysine, Histidine, Phenylalanine): 10, Polisaccarit: 5, GA3: 0,01, IAA: 0,01; (mg/l) B: 1.000, CaO: 5.000 do Công ty TNHH TM DV Diên Khánh nhập khẩu từ Thái Lan không đạt chất lượng về chỉ tiêu GA3 tại hồ sơ kèm theo công văn số 906/KT3-N3 ngày 06/4/2015 của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3), Cục Trồng trọt có ý kiến như sau:

1. Căn cứ Khoản 3 Điều 36 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và hồ sơ do Trung tâm Kỹ thuật 3 cung cấp, Cục Trồng trọt cho rằng cơ quan hải quan có thể yêu cầu tái xuất hoặc tái chế lô phân bón lá V8 - Boom trên, với số lượng khai báo: 100 thùng/21.600 kg do Công ty TNHH TM DV Diên Khánh (địa chỉ: số 76, đường A4, phường 12, quận Tân Bình, t/p Hồ Chí Minh) nhập khẩu tại cảng thành phố Hồ Chí Minh, có nguồn gốc từ Thái Lan, vì chỉ tiêu về chất điều hòa sinh trưởng (GA3) của phân bón lá V8 - Boom không đạt theo mức tiêu chuẩn công bố áp dụng của Công ty TNHH TM DV Diên Khánh được nêu tại Thông tư số 45/2012/TT-BNNPTNT ngày 12/9/2012 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp & PTNT ban hành Danh mục bổ sung các loại phân bón được phép sản xuất, kinh doanh và sử dụng tại Việt Nam.

Mức công bố GA3: 0,01%, kết quả thử nghiệm GA3 <0,002% (theo công văn số 906/KT3-N3 của Trung tâm Kỹ thuật 3).

2. Về phương pháp thử để phân tích hàm lượng thủy ngân (Hg): Trung tâm Kỹ thuật 3 sử dụng TCVN 8882:2011 không phù hợp với quy định tại Phụ lục VIII của Thông tư số 41/2014/TT-BNNPTNT ngày 13/11/2014 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Hướng dẫn một số điều của Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón thuộc trách nhiệm quản lý nhà nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (AOAC Official Method 971.21).

3. Việc phân tích các chỉ tiêu: Arsen (As), Cadimi (Cd), Chì (Pb), Thủy ngân (Hg) đề nghị Trung tâm Kỹ thuật 3 khẩn trương thực hiện theo mục 2 của công văn số 345/TT-QLCL ngày 09/3/2015 của Cục Trồng trọt.

Cục Trồng trọt thông báo để Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, QLCL.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Lê Văn Đức

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 572/TT-QLCL năm 2015 về phân bón lá không đạt chất lượng công bố áp dụng khi nhập khẩu do Cục Trồng trọt ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.163

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.11.178