Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5701/TM-XNK ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại về việc hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004

Số hiệu: 5701/TM-XNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 15/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5701/TM-XNK
V/v hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Các doanh nghiệp kinh doanh xuất nhập khẩu xăng dầu

Căn cứ Quyết định số 187/2003/QĐ-TTg ngày 15/9/2003 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Quản lý kinh doanh xăng dầu;
Sau khi trao đổi với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về nhu cầu định hướng nhập khẩu xăng dầu năm 2004;
Căn cứ Giấy phép kinh doanh nhập khẩu xăng dầu Bộ Thương mại cấp cho các doanh nghiệp;
1. Bộ Thương mại thông báo tổng nhu cầu định hướng về nhập khẩu xăng dầu của cả nước năm 2004 như sau:
Tổng số                                             12.000.000m3, tấn

- Xăng                                              3.300.000 m3

- Diesel                                             5.820.000 m3

- Ma dút                                           2.300.000 tấn

- Dầu hoả                                          400.000 m3

- Nhiên liệu bay                                 180.000m3

2. Căn cứ tổng nhu cầu định hướng về nhập khẩu xăng dầu của cả nước và nhu cầu, khả năng kinh doanh nhập khẩu xăng dầu của các doanh nghiệp, Bộ Thương mại giao hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004 cho doanh nghiệp tại Phụ lục đính kèm công văn này.

3. Bộ Thương mại yêu cầu doanh nghiệp thực hiện các quy định sau đây:

- Không được nhập khẩu thấp hơn hạn mức tối thiểu được giao, kể cả số lượng và cơ cấu.

- Tính toán tiến độ nhập khẩu để bảo đảm cung ứng đủ xăng dầu cho thị trường nội địa về số lượng, cơ cấu và thường xuyên bảo đảm số lượng, cơ cấu xăng dầu dự trữ lưu thông bằng 15 ngày cung ứng theo hạn mức nhập khẩu tối thiểu được Bộ Thương mại giao.

- Việc nhập khẩu uỷ thác xăng dầu cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện trên cơ sở kế hoạch nhập khẩu do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt cho doanh nghiệp này và tính trừ vào chỉ tiêu nhập khẩu của doanh nghiệp nhập khẩu uỷ thác.

- Số lượng xăng dầu doanh nghiệp kinh doanh tạm nhập để tái xuất không tính vào hạn mức nhập khẩu được giao tại văn bản này.

- Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ về tình hình thực hiện nhập khẩu xăng dầu hàng tháng và luỹ kế đến kỳ thực hiện: tách riêng theo từng chủng loại và mục đích sử dụng (tự doanh, uỷ thác, tạm nhập tái xuất). Báo cáo gửi về Bộ Thương mại, chậm nhất là ngày 10 của tháng tiếp theo.

Văn bản này có hiệu lực từ ngày 01/01/2004 đến hết ngày 31/12/2004.

 

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Phan Thế Ruệ

 

BẢNG TỔNG HỢP GIAO HẠN MỨC NHẬP KHẨU XĂNG DẦU TỐI THIỂU NĂM 2004

(Phụ lục kèm theo công văn số 5701/TM-XNK ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại)

Đơn vị tính: 1.000m3, tấn

TT

Doanh nghiệp

Tổng số

Chủng loại

Xăng

Diesel

Ma dút

Dầu hoả

Nh. liệu bay

 

Tổng số

12.000

3.300

5.820

2.300

400

180

1

Tổng công ty Xăng dầu

6.920

2.000

3.100

1.640

180

 

2

Công ty TM KT và Đầu tư

1.360

410

655

215

80

 

3

Công ty Dầu khi T.P HCM

1.060

270

715

20

55

 

4

Công ty Thương mại Dầu khí

388

65

210

85

28

 

5

Công ty LD Dầu khí Mê Kông

250

100

115

20

15

 

6

Công ty CB, KD sản phẩm Dầu mỏ

892

360

492

20

20

 

7

Công ty Xăng dầu Hàng không

380

20

170

 

10

180

8

Công ty TM Dầu khí Đồng Tháp

222

15

195

 

12

 

9

Công ty Xăng dầu Quân đội

140

60

80

 

 

 

10

Công ty Điện lực Hiệp Phước

300

 

 

300

 

 

 

Giao sau

88

 

88

 

 

 

Ghi chú: Hạn mức nhập khẩu xăng của Công ty Dầu khí Hồ Chí Minh bao gồm 50.000m3 condensate để phục vụ SX.

- Hạn mức nhập khẩu xăng của Công ty Chế biến, Kinh doanh sản phẩm dầu mỏ bao gồm cả nguyên liệu phục vụ sản xuất, pha chế xăng dầu.

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5701/TM-XNK ngày 15/12/2003 của Bộ Thương mại về việc hạn mức nhập khẩu xăng dầu tối thiểu năm 2004

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.992
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123