Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5690/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại một số mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5690/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Hải Trang
Ngày ban hành: 27/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5690/TCHQ-TXNK
V/v phân loại một số mặt hàng

Hà Nội, ngày 27 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3159/HQHCM-TXNK ngày 12/9/2013 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh về việc báo cáo theo chỉ đạo tại công văn số 3486/TCHQ-TXNK. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tại hồ sơ gửi kèm công văn số 3159/HQHCM-TXNK về mặt hàng "Sữa bột Anlene Gold ít béo hàm lượng canxi cao hương vani" và mặt hàng "Sữa bột Nestle Nan 2 BL Inf MPwdr LEB011A" không có thành phần cụ thể của các mặt hàng. Để có cơ sở xem xét việc phân loại các mặt hàng nêu trên, đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh gửi bổ sung tài liệu cung cấp thành phần cụ thể, chi tiết của các mặt hàng về Tổng cục Hải quan (Cục Thuế XNK) trước ngày 11/10/2013.

Ngoài ra, đối với mặt hàng "Sữa bột Anlene Gold ít béo hàm lượng canxi cao hương vani", đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh làm rõ Chi cục Hải quan nào không báo cáo khi có sự chuyển đổi mã số khai báo của cùng một mặt hàng và đề xuất biện pháp xử lý cụ thể.

Tổng cục Hải quan thông báo để các Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên:
- PTCT Hoàng Việt Cường (để b/c);
- Lưu: VT, TXNK (3b).

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. CỤC TRƯỞNG CỤC THUẾ XNK
PHÓ CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Hải Trang

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5690/TCHQ-TXNK năm 2013 phân loại một số mặt hàng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.533
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.182.106