Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5665/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5665/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5665/TCHQ-GSQL
V/v xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập SXXK tồn đọng

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh, thành phố.

Thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTC ngày 08/8/2013 của Bộ Tài chính về việc tăng cường thu ngân sách để đảm bảo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2013, ý kiến chỉ đạo của Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Thông báo số 292/TB-BTC ngày 14/8/2013 về điều hành công tác thu ngân sách nhà nước, tiếp theo công văn số 5203/TCHQ-TXNK ngày 03/9/2013 của Tổng cục Hải quan về thực hiện Chỉ thị 02/CT-BTC ; để giảm số thuế phải truy thu chưa đúng với tình hình thực tế dẫn đến số liệu nợ thuế lớn, Tổng cục Hải quan đã dự thảo văn bản hướng dẫn việc xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu còn tồn động.

Để tránh vướng mắc trong quá trình thực hiện, đề nghị Cục Hải quan tỉnh thành phố tham gia ý kiến vào dự thảo công văn.

Ý kiến tham gia gửi về Tổng cục Hải quan (Cục giám sát quản lý) trước ngày 03/10/2013. Quá thời hạn này, đơn vị nào không có ý kiến thì coi như đồng ý với dự thảo./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5665/TCHQ-GSQL năm 2013 xác định số thuế phải nộp đối với hợp đồng gia công, tờ khai nhập sản xuất xuất khẩu tồn đọng do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.836
DMCA.com Protection Status

IP: 34.228.30.69