Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5662/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5662/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 26/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5662/TCHQ-GSQL
V/v thủ tục hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm.

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum.

Trả lời công văn số 962/HQGLKT-NV ngày 06/9/2013 của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về người khai hải quan đối với hàng hóa tạm nhập, tái xuất để tham dự hội chợ, triển lãm: đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai Kon Tum căn cứ Điều 5, Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ để thực hiện; theo đó, người khai hải quan là "chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu hoặc Tổ chức được chủ hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ủy thác hoặc người được ủy quyền hợp pháp (áp dụng trong trường hợp hàng hóa, vật phẩm xuất khẩu, nhập khẩu không nhằm mục đích thương mại)… Đại lý làm thủ tục hải quan…"

Trường hợp doanh nghiệp nước ngoài mang hàng vào Việt Nam tham dự hội chợ, triển lãm không có mã số thuế có thể thực hiện thủ tục hải quan thông qua đơn vị tổ chức hội chợ (qua hợp đồng ủy quyền) hoặc qua các công ty dịch vụ đại lý thủ tục Hải quan. Khi các đối tượng này tiến hành làm thủ tục hải quan sẽ được quản lý tương ứng với tính chất hợp đồng với chủ hàng là doanh nghiệp nước ngoài.

2. Về nội dung đề xuất nêu tại điểm 2 công văn số 962/HQGLKT-NV nêu trên: đề nghị Cục Hải quan tỉnh Gia Lai Kon Tum căn cứ quy định tại điểm b, khoản 3, Điều 49 Thông tư số 194/2010/TT-BTC ngày 06/12/2010 của Bộ Tài chính và điểm đ, Điều 18 Nghị định số 154/2005/NĐ-CP ngày 15/12/2005 của Chính phủ để thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời nội dung trên để Cục Hải quan tỉnh Gia Lai - Kon Tum được biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5662/TCHQ-GSQL năm 2013 thủ tục hàng hóa tạm nhập - tái xuất dự hội chợ, triển lãm do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.827
DMCA.com Protection Status

IP: 18.212.92.235