Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5650 TM/CSTNTN ngày 03/12/2003 của Bộ Thương mại về việc đề án thương nhân

Số hiệu: 5650TM/CSTNTN Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Phan Thế Ruệ
Ngày ban hành: 03/12/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5650 TM/CSTNTN
V/v Đề án thương nhân

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2003

 

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010” (Quyết định 311/QĐ-TTg , ngày 20 tháng 3 năm 2003); Bộ Thương mại được giao tổ chức nghiên cứu nghiên cứu 2 Đề án về “Chương trình phát triển chợ đến năm 2010” và “Cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân hoạt động ở thị trường nông thôn (các tổ chức thương mại tập thể và thương mại tư nhân)”.

Đến nay, sau một thời gian tổ chức nghiên cứu, khảo sát thị trường nội địa, đồng thời với việc Quốc hội vừa thông qua các Luật Doanh nghiệp sửa đổi, Luật Hợp tác xã sửa đổi, Bộ Thương mại thấy cần thiết phải có sự thay đổi nhằm bảo đảm tác dụng thiết thực hơn, như sau:

1. Đối với Đề án “Chương trình phát triển chợ đến năm 2010”: sau khi nghiên cứu và lấy ý kiến các Bộ ngành và các địa phương, ngày 25 tháng 11 năm 2003 Bộ Thương mại đã có Tờ trình kèm theo dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về “Công trình phát triển chợ đến năm 2010”.

2. Đối với Đề án “Cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân hoạt động ở thị trường nông thôn (các tổ chức thương mại tập thể và thương mại tư nhân)”: Bộ Thương mại thấy rằng những vấn đề vướng mắc cần được tháo gỡ để phát triển mạnh hoạt động thương mại của 2 thành phần này ở địa bàn nông thôn về cơ bản đã được giải quyết thoả đáng qua việc sửa đổi Luật Doanh nghiệp và Luật Hợp tác xã tại kỳ họp Quốc hội vừa qua. Vì vậy, để tổ chức thực hiện Đề án “Tiếp tục tổ chức thị trường trong nước, tập trung phát triển thương mại nông thôn đến năm 2010” đã được Chính phủ thông qua và ban hành Quyết định phê duyệt (Quyết định 311/QĐ-TTg) một cách cụ thể thiết thúc và sát hợp hơn với tình hình hiện tại, Bộ Thương mại đã xây dựng báo cáo bổ sung về đánh giá thực trạng, xác định những vấn đề mới phát sinh và từ đó định hướng giải pháp phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới. Trên cơ sở kết hợp báo cáo này với Quyết định 311/QĐ-TTg , lựa chọn ra những việc cấp thiết cần làm ngay để dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “về việc thực hiện một số giải pháp chủ yếu nhằm phát triển mạnh thị trường nội địa trong những năm tới”.

Vì vậy, các vấn đề về cơ chế, chính sách phát triển hệ thống thương nhân hoạt động ở thị trường nông thôn xin được đề cập trong Dự thảo Chỉ thị này về việc hình thành và phát triển các mô hình tổ chức lưu thông hàng hoá dựa trên sự mở rộng mạng lưới kinh doanh, thu hút các thành phần kinh tế cùng tham gia và tạo lập các mối liên kết kt giữa lưu thông với nhau và giữa lưu thông với sản xuất, nhất là trong việc tổ chức tiêu thụ nông sản hàng hoá ở địa bàn nông thôn. Theo chủ trương đó, Bộ Thương mại xin được không tiếp tục xây dựng và trình Đề án “Cơ chế, chính sách khuyến khích thương nhân hoạt động ở thị trường nông thôn (các tổ chức thương mại tập thể và thương mại tư nhan)” nữa mà chuyển nội dung chủ yếu của vấn đề này vào Dự thảo Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ nói trên.

Bộ Thương mại xin được báo cáo Văn phòng Chính phủ để Văn phòng Chính phủ kính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét chấp thuận.

 

 

KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Phan Thuế Ruệ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5650 TM/CSTNTN ngày 03/12/2003 của Bộ Thương mại về việc đề án thương nhân

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.102
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123