Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5619/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 28/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5619/TCHQ-GSQL
V/v: Lô hàng tinh dầu xá xị tái xuất

Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:

Công ty cổ phần dược Trung ương 1
Địa chỉ: 358 đường Giải Phóng, Hà Nội

 

Trả lời công văn số 386/DTW-XK ngày 21/11/2005 của Công ty cổ phần Dược trung ương 1 gửi Bộ Tài chính về việc đề nghị giải quyết lô hàng tinh dầu xá xị tạm giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng khu vực 4 TP. Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Tài chính, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Theo báo cáo của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại công văn số 4155/HQTP-XL ngày 6/12/2005 và số 4380/HQTP-XL ngày 21/12/2005 thì: trong khi kiểm tra lô hàng tinh dầu xá xị tái xuất của Công ty, Hải quan cửa khẩu có nghi ngờ và yêu cầu lấy mẫu giám định tại Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3, kết quả xác định là Safrole (hóa chất hữu cơ) không phải là tinh dầu xá xị và thuộc danh mục các hóa chất không thể thiếu được trong quá trình sản xuất, điều chế ma túy. Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn trao đổi với Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh. Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh trả lời: Cần phải xác định chính xác là tinh dầu xá xị hay tiền chất ma tuý, cần trưng cầu Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an để giám định.

Ngày 28/10/2005, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh nhận được văn bản ngày 17/10/2005 của Viện khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát kết luật: “Kết quả giám định 85 mẫu chất lỏng của Công ty cổ phần Dược trưng ương 1 là Sassaffras oil (tinh dầu xá xị, re vàng, gù hương) được tinh lọc, có chứa thành phần chính là chất Safrole 90% - 97% mà không phải là chất Safrole tinh khiết”.

Trên cơ sở giám định của Viện khoa học Hình sự - Tổng cục Cảnh sát, ngày 15/11/2005 và 02/12/2005 Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh có công văn gửi Viện kiểm sát nhân dân TP. Hồ Chí Minh để trao đổi về hướng xử lý đối với lô hàng trên. Viện kiểm sát đã có công văn trả lời: Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh cần tiếp tục xác minh và củng cố những vấn đề chưa được làm rõ để giải quyết vụ việc trong thẩm quyền, được triệt để, đúng quy định.

Ngày 21/12/2005, Cục HQ TP. Hồ Chí Minh có công văn số 4382/HQTP-XL gửi Viện khoa học Hình sự - Bộ Công an đề nghị làm rõ kết luận giám định của Viện khoa học Hình sự để có cơ sở xử lý chính xác.

Để sớm giải quyết vụ việc trên ,đề nghị Công ty cổ phần Dược trung ương 1 cung cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến lô hàng theo yêu cầu của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh (đến nay Công ty vẫn chưa đáp ứng yêu cầu trên).

Sau khi có ý kiến của Viện khoa học Hình sự và Công ty cấp đầy đủ tài liệu liên quan đến lô hàng thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh sẽ xem xét giải quyết theo thẩm quyền và quy định pháp luật.

Tổng cục Hải quan trả lời để Công ty biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục Hải quan TP HCM (để biết và thực hiện)
- Lưu: VT, GSQL(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5619/TCHQ-GSQL ngày 28/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc đề nghị giải quyết lô hàng tinh dầu xá xị tạm giữ tại Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng khu vực 4 TP. Hồ Chí Minh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.482

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.191.0
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!