Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5615/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu cây cảnh có kèm theo bầu đất do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5615/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5615/TCHQ-GSQL
V/v nhập khẩu cây cảnh có kèm theo bầu đất

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Bảo vệ thực vật

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 2260/HQLS-GSQL ngày 28/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn báo cáo về việc làm thủ tục nhập khẩu cây cảnh, trong đó có một số cây có bầu đất kèm theo nhưng vẫn được cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật đủ điều kiện nhập khẩu vào Việt Nam.

Căn cứ Điều 9 Nghị định số 02/2007/NĐ-CP ngày 05/01/2007 của Chính phủ về kiểm dịch thực vật thì việc đưa thực vật mang theo đất dưới mọi hình thức vào Việt Nam thuộc hành vi bị nghiêm cấm, Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục cho biết hiện tại có văn bản pháp luật nào điều chỉnh nội dung quy định cấm nêu trên không ? Nếu có thì đề nghị Quý Cục cho biết số văn bản để Tổng cục Hải quan triển khai cho các đơn vị trong ngành hải quan phối hợp thực hiện. Trường hợp không có văn bản điều chỉnh, đề nghị Quý Cục có văn bản hướng dẫn cơ quan kiểm dịch thực vật tại cửa khẩu thực hiện xử lý nghiêm hành vi vi phạm nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng cục Hải quan đề nghị Quý Cục xem xét và sớm cho biết ý kiến./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Hải quan Lạng Sơn (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5615/TCHQ-GSQL năm 2013 nhập khẩu cây cảnh có kèm theo bầu đất do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.247
DMCA.com Protection Status

IP: 54.147.142.16