Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5614/TCHQ-GSQL năm 2013 trả lời vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5614/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 24/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5614/TCHQ-GSQL
V/v trả lời vướng mắc nghiệp vụ

Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn

Trả lời công văn số 2260/HQLS-GSQL ngày 28/8/2013 của đơn vị về nội dung nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Về việc nhập khẩu cây cảnh có bầu đất kèm theo:

Tổng cục Hải quan sẽ có văn bản trao đổi với Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để có văn bản hướng dẫn cụ thể.

2. Về nhập khẩu phụ gia thực phẩm thuộc danh mục khai báo hóa chất:

Căn cứ quy định tại Nghị định số 26/2011/NĐ-CP ngày 08/4/2011 và Nghị định số 38/2012/NĐ-CP ngày 25/4/2012 của Chính phủ, nếu phụ gia thực phẩm nhập khẩu thuộc Danh mục phải khai báo hóa chất thì khi nhập khẩu doanh nghiệp vừa phải đăng ký kiểm tra an toàn thực phẩm vừa phải khai báo hóa chất theo đúng quy định hiện hành.

3. Về mẫu biểu kê khai hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới:

Đơn vị sử dụng mẫu bảng kê có tên là "Bảng kê hàng hóa mua bán, trao đổi của cư dân biên giới" kèm theo công văn số 1883/BTC-TCHQ ngày 19/02/2009 của Bộ Tài chính, đồng thời được đăng trên mạng Netoffice của Tổng cục Hải quan./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Lưu: VT, GSQL (02).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5614/TCHQ-GSQL năm 2013 trả lời vướng mắc nghiệp vụ do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.471
DMCA.com Protection Status

IP: 54.82.79.137