Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5586/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

Số hiệu: 5586/BGTVT-VT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Giao thông vận tải Người ký: Trần Doãn Thọ
Ngày ban hành: 15/09/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

********

Số: 5586/BGTVT-VT
V/v: thực hiện Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

Hà Nội, ngày 15 tháng 09 năm 2006

 

Kính gửi:

- Các bộ, UBNN Tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương
- Tổng Công ty Hàng Hải Việt Nam

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4655/VPCP-CN ngày 24 tháng 8 năm 2006 về việc thực hiện Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển; trong khi chưa có Nghị định bổ sung, sửa đổi Nghị định số 49/2006/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2006 của Chính phủ về đăng ký và mua bán tàu biển thì việc mua, bán tàu biển được thực hiện theo Điểm 3 của văn bản nêu trên, cụ thể như sau:

1. Dự án đầu tư mua, bán tàu biển là hoạt động đầu tư đặc thù nên không phải thực hiện đăng ký đầu tư.

2. Hoạt động mua tàu biển từ nước ngoài được thực hiện hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế. Hình thức chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế được hiểu là chủ đầu tư phải thông qua ít nhất ba công ty môi giới có uy tính trên thế giới hoặc nhà máy đóng tàu, chủ tàu, người bán tàu lựa chọn tàu biển có đặc tính kỹ thuật và khai thác phù hợp với Điều kiện kinh doanh và khả năng tài chính của doanh nghiệp để lựa chọn tàu và đàm phán ký kết hợp đồng mua tàu biển.

3. Trình tự thủ tục và thẩm quyền quyết định đầu tư dự án mua, bán tàu biển được thực hiện như sau:

- Chào hàng cạnh tranh theo thông lệ quốc tế, lập hồ sơ dự án mua, bán tàu biển (bao gồm hợp đồng mua, bán tàu biển) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quyết định đầu tư theo quy định về đầu tư, mua sắm máy móc phương tiện.

- Ký kết hợp đồng và thực hiện hợp đồng mua, bán tàu biển.

Về thẩm quyền quyết định đầu tư dự án mua, bán tàu biển:

Trong khi chưa có Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đầu tư, thẩm quyền quyết định về mua, bán tàu biển thực hiện theo quy định tại Khoản 4, Khoản 5 và Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2003 về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8 tháng 7 năm 1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5 tháng 5 năm 2000 của Chính phủ.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Bộ KH&ĐT, Tài chính;
- VPCP: 
    + Vụ Công nghiệp
    + Ban XD pháp luật
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Các Tập đoàn KT, TCT 91;
- Lưu: VT, VTải

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Doãn Thọ

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5586/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Nghị định số 49/2006/NĐ-CP về đăng ký và mua, bán tàu biển

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.634
DMCA.com Protection Status

IP: 3.235.172.213