Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5569/TCHQ-GSQL năm 2013 tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5569/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Nguyễn Dương Thái
Ngày ban hành: 20/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5569/TCHQ-GSQL
V/v tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của ĐSQ Azerbaijan tại Hà Nội

Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi: Bộ Ngoại giao.

Phúc đáp công văn số 3342/BNG-LT ngày 03/9/2013 của Bộ Ngoại giao về việc nêu tại trích yếu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Tổng cục Hải quan nhất trí ý kiến của Bộ Ngoại giao tại công văn số 3342/BNG-LT dẫn trên, cụ thể là Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Hà Nội được nhập khẩu miễn thuế ngoài tiêu chuẩn định lượng 01 xe ô tô. Chiếc xe ô tô này được nhập khẩu miễn thuế theo tiêu chuẩn định lượng nhập khẩu xe ô tô của Ngài Đại sứ - Đại sứ quán Cộng hòa Azerbaijan tại Hà Nội.

Tổng cục Hải quan phúc đáp nội dung trên để Bộ Ngoại giao được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ TP Hà Nội (để biết);
- Lưu: VT, GSQL (03b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5569/TCHQ-GSQL năm 2013 tạm nhập khẩu miễn thuế ngoài định lượng 01 xe ôtô của Đại sứ quán Azerbaijan tại Hà Nội do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.903
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37