Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5515/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Tài chính Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5515/TCHQ-GSQL
V/v: Thủ tục HQ đối với hàng hóa DN trong KCX nhận GC cho NN

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi:  Cục hải quan TP. Hồ Chí Minh

 

Trả lời công văn số 3735/HQTP-NV ngày 07/11/2005 của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh về thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp trong Khu chế xuất nhận gia công cho thương nhân nước ngoài, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

Thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất, nhập khẩu của doanh nghiệp chế xuất (kể cả hàng gia công) đã được quy định tại mục X, phần B, Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 của Bộ Tài chính, trong đó có việc doanh nghiệp chế xuất thực hiện đăng ký định mức và thanh khoản hàng hóa xuất, nhập với cơ quan Hải quan.

Vì vậy, yêu cầu Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh thực hiện đúng quy định tại Thông tư số 112/2005/TT-BTC ngày 15/12/2005 khi Thông tư này có hiệu lực thực hiện.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL (2bản).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5515/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc thủ tục hải quan đối với hàng hóa của doanh nghiệp trong Khu chế xuất nhận gia công cho thương nhân nước ngoài

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.544

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.59.31
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!