Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5514/TCT-CS chính sách thuế dịch vụ E-Casino 2015

Số hiệu: 5514/TCT-CS Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Hoàng Thị Hà Giang
Ngày ban hành: 22/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

B TÀI CHÍNH
TNG CỤC THU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5514/TCT-CS
V/v chuyn h

Hà Nội, ngày 22 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 209/CV-CTHG ngày 20/11/2015 của Công ty c phần Du lịch Hương Giang về chính sách thuế đối với dịch vụ E- Casino. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Công văn số 209/CV-CTHG ngày 20/11/2015 nêu trên, đơn vị đồng thời gửi Tổng Cục Thuế và Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế. Do vậy, căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan Thuế các cấp và để đảm bảo thống nhất, Tổng cục Thuế chuyển công văn số 209/CV-CTHG ngày 20/11/2015 nêu trên để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế trả lời theo quy định.

Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt quá thẩm quyền, đề nghị Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế báo cáo cụ thể, gửi hồ sơ tài liệu liên quan, đồng thời đề xuất quan điểm xử lý bằng văn bản gửi về Tổng cục Thuế. Trên cơ sở báo cáo và đề xuất của Cục Thuế, Tổng cục Thuế có công văn trả lời theo quy định.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Thừa Thiên Huế biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó TCTr Cao Anh Tuấn (để báo cáo);
- Công ty cổ phần Du lịch Hương Giang; (Địa chỉ:
Số 02 Nguyễn Công Trứ, TP Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế)
- Lưu: VT,
CS.

TL. TỔNG CỤC TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG VỤ CHÍNH SÁCH
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Hoàng Thị Hà Giang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5514/TCT-CS ngày 22/12/2015 về chính sách thuế đối với dịch vụ E-Casino do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!