Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5499/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 26/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5499/TCHQ-GSQL
V/v: phân loại hàng hóa nhập khẩu

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2005

Kính gửi: Cục hải quan Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 4097/HQTP.NV ngày 1/12/2005 của Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về việc giải quyết khiếu nại của Công ty TNHH SX-TM-XD Thiên Phú và công văn số 12/5/CVTP ngày 17/11/2005 của Công ty TNHH SX-TM-XD về kết quả giám định mặt hàng thép nhập khẩu thuộc tờ khai Hải quan số 1734/NKD/KV3-1 ngày 13/5/2005 dẫn đến việc chênh lệch thuế suất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

- Do kết luận phân tích giám định về mặt hàng của Trung tâm PTPL Miền Nam và Trung tâm 3 là khác nhau, căn cứ điểm 4.3, mục 4 công văn số 3991/TCHQ-GSQL ngày 26/8/2004 đề nghị Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh trao đổi với hai Trung tâm về kết quả phân tích giám định.

- Trường hợp hai Trung tâm không thống nhất ý kiến Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo Chi cục Hải quan Cửa khẩu Cảng Sài Gòn KV-III cùng Công ty lấy mẫu, thống nhất lựa chọn cơ quan tổ chức giám định chuyên ngành để phân tích giám định kết quả phân tích giám định là căn cứ để các bên thực hiện.

- Trong thời gian chưa có kết quả giám định lại thì vẫn sử dụng kết luận của Chi cục Hải quan để áp mã, tính thuế.

Tổng cục Hải quan trả lời để Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh biết và hướng dẫn Doanh nghiệp thực hiện. Trường hợp có vướng mắc thì báo cáo, đề xuất với Tổng cục để có chỉ đạo kịp thời./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- C.ty TNHH SX-TM-XD Thiên Phú (thay trả lời công văn số 12/05/CVTP);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Hạnh Thu

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5499/TCHQ-GSQL ngày 26/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa nhập khẩu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.451

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.60.197
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!