Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Số hiệu: 5490/BKHĐT-QLQH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Kế hoạch và Đầu tư Người ký: Đặng Huy Đông
Ngày ban hành: 20/08/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
--------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------------------

Số: 5490/BKHĐT-QLQH
V/v điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2014

 

Kính gửi: Văn phòng chính phủ.

Theo đề nghị của Văn phòng Chính phủ tại văn bản số 6027/VPCP-KTTH ngày 07/8/2014 về việc có ý kiến đối với đề xuất điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 (kèm theo Tờ trình số 37/TTr-UBND ngày 31/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn), Bộ Kế hoạch và Đầu tư có ý kiến như sau:

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn thời kỳ đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1890/QĐ-TTg ngày 14/10/2010. Trên cơ sở quy hoạch đã được phê duyệt, tỉnh Bắc Kạn đã chỉ đạo xây dựng quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với quy hoạch tổng thể đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; đồng thời xây dựng và chỉ đạo thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, triển khai các chương trình, dự án nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc trên địa bàn.

Tuy nhiên, Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt năm 2010 được UBND tỉnh Bắc Kạn xây dựng trong điều kiện dự báo nền kinh tế có nhiều yếu tố thuận lợi và có tính đột phá nên các mục tiêu đề ra khá cao, song đến nay tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn; đồng thời chỉ tiêu tăng trưởng của các địa phương giai đoạn 2011-2013 đang được Tổng cục thống kê - Bộ Kế hoạch và Đầu tư tính toán và công bố để các địa phương thống nhất áp dụng cho những năm tiếp theo. Mặt khác, nhiều chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước mới được ban hành, cùng với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Vùng, Trung du và miền núi phía Bắc đến năm 2020, quy hoạch phát triển ngành đến năm 2020 mới được các cấp thẩm quyền phê duyệt có nhiều tác động ảnh hưởng đến quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bắc Kạn. Do vậy việc rà soát, điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020, cho phù hợp với Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của cả nước, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng Trung du và Miền núi phía Bắc đến năm 2020, quy hoạch phát triển các ngành, lĩnh vực của cả nước đến năm 2020 và phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương là cần thiết.

Bộ kế hoạch và Đầu tư nhất trí với chủ trương điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020. Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn khẩn trương rà soát, điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2020 để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong năm 2015.

Đề nghị Văn phòng Chính phủ nghiên cứu, tổng hợp và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, Quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh Bắc Kạn;
- Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Kạn;
- Lưu: VT, QLQH. Hg

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Đặng Huy Đông

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5490/BKHĐT-QLQH năm 2014 điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Kạn đến năm 2020 do Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.194

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.234.245.121