Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5447/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 21/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5447/TCHQ-KTTT
V/v: truy thu thuế mặt hàng
thức ăn chế biến từ sữa

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Cục hải quan thành phố Hải Phòng

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 3759/CHQHP-KTSTQ ngày 27/9/2005, số 4765/CHQHP-KTSTQ ngày 4/9/2005 và công văn số 5128/CHQHP-KTSTQ ngày 7/10/2005 của Cục Hải quan thành phố Hải Phòng báo cáo về việc truy thu thuế đối với mặt hàng thức ăn chế biến từ sữa, dạng bột đóng gói để bán lẻ, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1- Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng thực hiện truy thu thuế đối với 22 tờ khai nhập khẩu mặt hàng thức ăn chế biến từ sữa dạng bột, đóng gói để bán lẻ áp dụng mã số thuế không đúng theo hướng dẫn tại công văn 393/TCHQ-GSQL ngày 27/1/2005 của Tổng cục Hải quan.

2- Cục Hải quan thành phố Hải Phòng có trách nhiệm mời 02 doanh nghiệp có liên quan đến trụ sở Hải quan để thông báo về kết quả phúc tập hồ sơ, số thuế nhập khẩu phải truy thu theo đúng quy định.

3- Yêu cầu Cục Hải quan thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ, công chức Hải quan có liên quan đến việc phải truy thu thuế đối với các lô hàng xác định là sửa bột nhưng thực tế là thức ăn chế biến từ sữa, dạng bột đóng gói để bán lẻ. Báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Hải quan.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT(3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5447/TCHQ-KTTT ngày 21/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc truy thu thuế đối với mặt hàng thức ăn chế biến từ sữa, dạng bột đóng gói để bán lẻ

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.424

DMCA.com Protection Status
IP: 44.222.104.206
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!