Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5431/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc mã số thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5431/TCHQ-TXNK Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Hoàng Việt Cường
Ngày ban hành: 13/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5431/TCHQ-TXNK
V/v vướng mắc mã số thuộc Danh mục QLRR hàng XK

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế;
- Cục Hải quan tỉnh Bình Định.

 

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 956/HQBĐ-NV ngày 19/8/2013 của Cục Hải quan tỉnh Bình Định và công văn số 721/HQTTH-NV của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế vướng mắc về mã số mặt hàng tinh quặng tại Danh mục quản lý rủi ro hàng xuất khẩu ban hành kèm theo công văn số 3952/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan. Về vấn đề này, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Đối với mặt hàng “tinh quặng Monazite”: Qua xem xét ý kiến phản ánh về mã số tại các công văn nêu trên, Tổng cục ghi nhận ý kiến của Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế và Cục Hải quan tỉnh Bình Định và sẽ xem xét sửa đổi trong thời gian sớm nhất.

2. Đối với mặt hàng “tinh quặng Rutil”: Do hiện nay có sự khác biệt về mức độ chi tiết trong Biểu Thuế xuất khẩu và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi nên Tổng cục Hải quan đã có văn bản lấy ý kiến các đơn vị liên quan của Bộ Tài chính. Khi có ý thống nhất, Tổng cục Hải quan sẽ có hướng dẫn mã số cụ thể cho mặt hàng “tinh quặng Rutil”.

Yêu cầu Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra giá và xử lý theo đúng hướng dẫn tại điều 22 Thông tư số 205/2010/TT-BTC ngày 15/12/2010 của Bộ Tài chính và công văn số 3952/TCHQ-TXNK ngày 16/7/2013 của Tổng cục Hải quan đối với các lô hàng quặng xuất khẩu có tên hàng “tinh quặng Monazite” và “tinh quặng Rutil”.

Tổng cục Hải quan thông báo để Cục Hải quan tỉnh Thừa Thiên Huế, Cục Hải quan tỉnh Bình Định biết và thực hiện./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục HQ tỉnh, tp (để t/h);
- Lưu: VT, TXNK-PG (5).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Hoàng Việt Cường

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5431/TCHQ-TXNK năm 2013 vướng mắc mã số thuộc Danh mục quản lý rủi ro hàng xuất khẩu do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.145
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.186.122