Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5419TM/ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ Thương Mại về việc phân bổ chỉ tiêu nhập khẩu linh kiện xe máy năm 2002 cho các doanh nghiệp trong nước

Số hiệu: 5419TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5419TM/ĐT
V/v Phân bổ chỉ tiêu NK linh kiện xe máy năm 2002  cho các doanh nghiệp trong nước

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

Bộ Thương mại xin báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc phân bổ chỉ tiêu linh kiện xe máy năm 2002 cho các doanh nghiệp trong nước như sau:

I. CƠ SỞ PHÁP LÝ CHO VIỆC PHÂN BỔ

1. Ngày 14/3/2002 Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 38/2002/QĐ-TTg về quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe hai bánh gắn máy, trong đó quy định:

- Bộ Công nghiệp chịu trách nhiệm xác định doanh nghiệp đủ điều kiện SX, lắp ráp xe máy.

- Bộ Tài chính có trách nhiệm:

+ xác định công suất theo phương pháp chấm điểm;

+ Xác định mức thuế của mỗi loại xe, xác nhận danh mục chi tiết nhập khẩu, chi tiết mau trong nước

2. Tại Thông báo số 136/TB-VPCP ngày 8/8/2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã phê duyệt tổng lượng 1,5 bộ linh kiện phân bổ như sau: (theo phương án trình của Bộ Tài chính):

- 600.000 cho các doanh nghiệp FDI

- 900.000 cho các doanh nghiệp trong nước

đồng thời quy định giao Bộ Thương mại phân bổ chỉ tiêu cho các doanh nghiệp.

3. Ngày 13/9/2002 Phó Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã có văn bản số 5097/VPCP-KTTH: yêu cầu Bộ Thương mại  chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệp căn cứ vào tình hình thực tế mà điều chỉnh phân bổ chi tiêu cần thiết cho các doanh nghiệp, chú ý kiến nghị của  các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước có tỷ lệ nội  địa hoá cao.

Như vậy, với các văn bản pháp quy nêu trên thì nhiệm vụ của 3 bộ là:

- Bộ công nghiệp: chịu trách nhiệm xác định doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe máy.

- Bộ Tài chính: xác định công  suất theo phương pháp chấm điểm và xác định mức thuế của mỗi loại xe, xác nhận danh mục chi tiết NK, chi tiết mua trong nước;

- Bộ Thương mại: chịu trách nhiệm phối hợp với các bộ đề điều chỉnh, phân bổ chỉ tiêu bộ linh kiện nhập khẩu cho các doanh nghiệp trong nước và đầu tư nước ngoài(trên  cơ sở tình hình thực tế và chú ý kiến nghị của doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp trong nước có tỷ lệ nội địa hoá cao.

Bộ Thương mại đã căn cứ vào văn bản xác nhận của Bộ Công nghiệp và bộ Tài chính để phân bổ chỉ tiêu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là văn bản xác định điểm của Bộ Tài chính.

II/ THỰC HIỆN CỦA CÁC BỘ

1. Bộ công nghiệp đã xác định 47 doanh nghiệp đủ điều kiện sản xuất, lắp ráp xe gắn máy.

2. Bộ Tài chính: xác nhận 33 doanh nghiệp đủ điều kiện được hưởng thuế ưu đãi, được nhập khẩu linh kiện và phân bổ chỉ tiêu linh kiện nhập khẩu cho các doanh nghiệp này. Ngoài ra Bộ Tài  chính cũng có thông báo 13 doanh nghiệp đầu tư thấp không được nhập khẩu. Cụ thể Bộ Tài chính phân bổ cho 33 doanh nghiệp như sau:

Số điểm

số doanh nghiệp

Phân bổ chỉ tiêu cho 1 doanh nghiệp

Từ 60-80 điểm

14

32.500 bộ

Từ 40-59 điểm

16

24.000 bộ

Dưới 40 điểm

3

7.000 bộ

Nếu thực hiện phương án của Bộ Tài chính thì  có nhược điểm:

- Khoảng cách 20 điểm 1 bậc để được phân bổ số lượng linh kiện như  nhau là quá xa và không công bằng.

- Không ưu tiên cho các doanh nghiệp đầu tư lớn và đạt tỷ lệ nội địa hoá cao

3. Do vậy, Bộ Thương mại đã phân bổ lại theo nguyên tắc :

- Giữ nguyên số điểm Bộ Tài chính đã thông báo cho từng doanh nghiệp;

- Chia mỗi bậc 10 điểm nhằm đảm bảo tính công bằng cao hơn trong việc phân bổ chỉ tiêu nhập khẩu linh kiện;

Số điểm

Số doanh nghiệp

Chỉ tiêu cho mỗi doanh nghiệp

 

Từ 70 điểm trở lên

5

33.500 bộ

 

Từ 60-69 điểm

9

31.500 bộ

 

Từ 50-59 điểm

3

24.000 bộ

 

Từ 40-49 điểm

13

22.000 bộ

 

Từ 40 điểm

3

7.000 bộ

 

Kết luận:

1. Bộ Thương mại hoàn toàn không điều chỉnh điểm mà Bộ Tài chính đã thông báo cho các doanh nghiệp.

2. Bộ Thương mại đã căn cứ vào văn bản xác nhận của Bộ Công nghiệp và Bộ Tài chính để phân bổ chỉ tiêu cho các doanh nghiệp, đặc biệt là văn bản xác định điểm của Bộ Tài chính.

Bộ Thương mại kính báo cáo Thủ tướng./.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5419TM/ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ Thương Mại về việc phân bổ chỉ tiêu nhập khẩu linh kiện xe máy năm 2002 cho các doanh nghiệp trong nước

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.117

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.233.221.149