Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5415TM/ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ Thương Mại về việc nhập khẩu miễn thuế nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất hàng điện tử

Số hiệu: 5415TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 26/12/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5415TM/ĐT
V/v nhập khẩu miễn thuế  nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất hàng điện tử

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2002

 

Kính gửi:

- UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu
- Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ

Căn Cứ Nghị định số 51/1999/NĐ-CP ngày 08/07/1999 và Nghị định số 35/2002/NĐ-CP ngày 29/03/2002 của Chính phủ quy định chi tiết Luật khuyến khích đầu tư trong nước (sửa đổi) số 03/1998/QH10.
Căn cứ Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg  ngày 26/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu;
Căn cứ Thông tư số 40/2000/TT/BTC ngày 15/05/2000 và số 117/2000/TT-BTC ngày 21/12/2000 của Bộ Tài chính  hướng dẫn thi hành Quyết định số 176/1999/QĐ-TTg ngày 26/08/1999 của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn thuế nhập khẩu đối với nguyên liệu;
Căn cứ Quyết định số 230/2000/QĐ-BKH ngày 04/05/2000, Quyết định số 227/2001/QĐ-BKh  ngày 17/05/2001 của Bộ  Kế hoạch và Đầu tư ban hành danh mục các nguyên vật liệu, bán thành phẩm trong nước đã sản xuất được;
Căn cứ các văn bản:

1 - Giấy chứng nhận ưu đãi đầu tư số 58/GCN.UB ngày 27/11/2001 của UBND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cấp cho Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ;

2 - Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 4902000104 ngày 03/9/2002 cấp cho Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ ( ấp Trảng Lớn, xã Hắc Dịch, huyện Tân Thành, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu).

3 - Văn bản số 586/CN.KHĐT ngày 19/12/2002 của Sở Công nghiệp tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác nhận danh định mức tiêu hao nguyên liệu, bán thành phẩm nhập khẩu để phục vụ sản xuất;

4 - Văn bản số 78/CV-PM ngày 20/12/2002 của Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ về việc nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm nhập khẩu để sản xuất hàng điện tử;

Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1- Đồng ý Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ nhập khẩu miễn thuế đối với nguyên vật liệu, bán thành phẩm (theo bảng kế hoạch nhập khẩu và định mức tiêu hao vật tư nhập khẩu năm 2003 đính kèm) để sản xuất hàng điện tử.

 Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ chỉ được sử dụng số nguyên vật liệu, bán thành phẩm trên vào mục đích sản xuất ra sản phẩm điện tử, không được nhượng bán nguyên vật liệu, bán thành phẩm tại Việt Nam để kinh doanh.

 2. Công ty TNHH điện tử Phú Mỹ là doanh nghiệp thực hiện việc nhập khẩu nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất hàng điện tử theo qui định hiện hành về xuất nhập khẩu. Hàng hoá được nhập khẩu qua cửa khẩu Tp. Hồ Chí Minh/Bà Rịa-Vũng Tàu.

 Văn bản này có hiệu lực đến ngày 31/12/2003.

 

KT.BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI
THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5415TM/ĐT ngày 26/12/2002 của Bộ Thương Mại về việc nhập khẩu miễn thuế nguyên vật liệu, bán thành phẩm để sản xuất hàng điện tử

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.060

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.94.202.172