Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 5413/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5413/TCHQ-GSQL
V/v:nhận hàng để phục vụ sản xuất

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Công ty TNHH Tong Hong Tannery Việt Nam
 - Trung tâm phân tích phân loại Miền Nam
 - Cục hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời công văn số 860/CV-XNK ngày 07/12/2005 (kèm theo) của Công ty TNHH Tong Hong Tannery Việt Nam đề nghị trong khi chờ đợi kết quả phân tích, phân loại doanh nghiệp được đưa hàng vào phục vụ sản xuất, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Nếu doanh nghiệp nhập khẩu mặt hàng phải phân tích, giám định, đã quá thời hạn 6 tháng cơ quan hải quan chấp nhận kết quả giám định trước đó thì nay phải trưng cầu phân tích, giám định lại theo quy định tại Điểm c.1, Mục 8, phần I Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 56/2003/QĐ-BTC ngày 16/4/2003 của Bộ Tài chính.

Tuy nhiên, việc niêm phong hàng hóa để chờ kết quả giám định chỉ áp dụng đối với những mặt hàng qua kiểm tra hàng hóa không xác định được chính xác mặt hàng (có được phép nhập khẩu hay không được phép nhập khẩu) mà không áp dụng đối với những mặt hàng dễ nhận biết như: chất kết dính, nhựa PU… nếu doanh nghiệp cần đưa hàng vào sản xuất, có cam kết nộp thuế thì cho nhận hàng.

2. Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa miền Nam cần khẩn trương phân tích, phân loại để trả lời kết quả trong thời hạn quy định tại Điều 15 Quy chế phân tích, phân loại hàng hóa ban hành kèm theo Quyết định số 1671/QD-TCHQ ngày 20/10/2005 của Tổng cục Hải quan. Trường hợp không làm được trong thời hạn quy định thì thông báo để Chi cục Hải quan cửa khẩu biết và trưng cầu giám định tại tổ chức có chức năng giám định khác nhằm đáp ứng yêu cầu thời gian làm thủ tục cho hàng hóa XNK.

3. Cục Hải quan Bà Rịa – Vũng Tàu chỉ đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu cần chủ động trong việc trưng cầu phân tích, giám định đáp ứng yêu cầu quản lý tốt đồng thời làm thủ tục, thông quan nhanh hàng hóa.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, GSQL(2).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5413/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc nhận hàng để phục vụ sản xuất

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.445

DMCA.com Protection Status
IP: 100.24.118.144