Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5412/TCHQ-GSQL năm 2013 nộp bản phô tô C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5412/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5412/TCHQ-GSQL
V/v nộp bản phô tô C/O mẫu D

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

Công ty TNHH dầu thực vật Cái Lân.
(Đ/c: KCN Cái Lân, TP Hạ Long, Quảng Ninh)

 

Trả lời công văn số 374 0813 OL/CALOFIC đề ngày 26/8/2013 của công ty về việc chấp thuận dùng bản phô tô C/O mẫu D để áp dụng biểu thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt ATIGA khi kê khai, tính và nộp thuế nhập khẩu, Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:

1. Theo Điều 13, Phụ lục 7, Thông tư số 21/2010/TT-BCT ngày 17/5/2010 của Bộ Công Thương về thực hiện Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN thì “Để được hưởng ưu đãi thuế quan, tại thời điểm làm thủ tục nhập khẩu, Người nhập khẩu phải nộp cho cơ quan Hải quan nước nhập khẩu tờ khai, C/O, kèm các chứng từ chứng minh (như hóa đơn thương mại, và vận tải đơn chở suốt được cấp trên lãnh thổ của Nước thành viên xuất khẩu khi được yêu cầu) và các tài liệu khác theo quy định của pháp luật Nước thành viên nhập khẩu”;

2. Quy định về thực hiện thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đặc biệt theo Thông tư số 45/2007/TT-BTC ngày 07/5/2007:

2.1 Theo Điều 3.5, Điểm 3, Mục I “Nguyên tắc áp dụng”:

“Trường hợp người khai hải quan chưa nộp được C/O ưu đãi đặc biệt tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu nhưng hàng hóa nhập khẩu thỏa mãn các điều kiện khác quy định tại Mục I của Thông tư này, thì tạm tính thuế theo mức thuế suất MFN. Khi người khai hải quan nộp bổ sung C/O ưu đãi đặc biệt hợp lệ theo quy định tại mục II của Thông tư này thì cơ quan hải quan tính lại thuế theo mức thuế suất ưu đãi đặc biệt tương ứng theo đúng quy định”.

2.2 Theo Điểm 5, Mục II “Quy định về nộp C/O” thì:

-Thời điểm nộp C/O cho cơ quan Hải quan là thời điểm đăng ký tờ khai hải quan hàng hóa nhập khẩu. C/O nộp cho cơ quan Hải quan bao gồm 01 bản chính (original) và phải còn giá trị hiệu lực tại thời điểm nộp;

- Trường hợp chưa nộp được C/O tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, nếu có lý do chính đáng và người khai hải quan có văn bản đề nghị được chậm nộp C/O ưu đãi đặc biệt, cam kết nộp C/O đúng trong thời hạn cho phép thì Chi cục trưởng Hải quan quyết định gia hạn thời gian nộp C/O trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đăng ký tờ khai hải quan.

Theo đó, tại thời điểm đăng ký tờ khai hải quan, để được xem xét hưởng ưu đãi đặc biệt theo Hiệp định thương mại hàng hóa ATIGA, ngoài bộ hồ sơ nhập khẩu theo quy định, công ty phải nộp cho cơ quan hải quan bản gốc C/O mẫu D hợp lệ. Trường hợp tại thời điểm đăng ký tờ khai nếu công ty chưa nộp được C/O mẫu D bản gốc thì có công văn xin nợ và được Lãnh đạo Chi cục hải quan nơi đăng ký tờ khai chấp nhận thì được chậm nộp C/O bản gốc trong vòng 30 ngày kể từ ngày mở tờ khai.

Do đó, việc doanh nghiệp đề nghị nộp bản sao C/O (bản phô tô) để được hưởng thuế suất thuế ưu đãi đặc biệt là trái với những quy định dẫn trên.

Tổng cục Hải quan thông báo để công ty được biết./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5412/TCHQ-GSQL năm 2013 nộp bản phô tô C/O mẫu D do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.967
DMCA.com Protection Status

IP: 107.21.16.70