Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5411/TCHQ-GSQL năm 2013 chuẩn hóa, mã hóa danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành do Tổng cục Hải quan ban hành

Số hiệu: 5411/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành: 12/09/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5411/TCHQ-GSQL
V/v chuẩn hóa, mã hóa các DM hàng hóa quản lý chuyên ngành

Hà Nội, ngày 12 tháng 09 năm 2013

 

Kính gửi:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài chính;
- Bộ Công Thương;
- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Y tế;
- Bộ Giao thông vận tải;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bộ Tài nguyên môi trường;
- Bộ Xây dựng;
- Bộ Văn hóa thể thao du lịch;
- Bộ Quốc phòng;
- Bộ Khoa học công nghệ;
- Ngân hàng nhà nước;
- Bộ Công an;
- Bộ Lao động thương binh xã hội.

Ngày 21/8/2013, Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính tổ chức Hội thảo Chuẩn hóa, mã hóa các Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành theo mã số HS trong Biểu thuế xuất nhập khẩu. Tham dự Hội thảo gồm đại diện của các Bộ, ngành và các đơn vị Hải quan, bao gồm: Bộ Tài chính, Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và PTNT, Bộ Y tế, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Tài nguyên môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học công nghệ, Bộ Công an, Bộ Lao động thương binh xã hội và các đơn vị Hải quan.

Tại Hội thảo, Tổng cục Hải quan đã báo cáo, tổng kết 7 năm thực hiện Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ; việc mã hóa chính sách quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu và văn bản quy định về chính sách mặt hàng phục vụ việc triển khai hệ thống thông quan điện tử, đồng thời minh bạch hóa về chính sách quản lý đối với hàng hóa xuất nhập khẩu thông qua việc xây dựng một công cụ hỗ trợ để tra cứu chính sách mặt hàng cho doanh nghiệp, cơ quan hải quan và các Bộ, ngành liên quan trong quá trình triển khai thực hiện. Hội thảo cũng đã thảo luận về những việc đã và chưa làm được, những tồn tại vướng mắc trong việc xây dựng danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành có mã số HS. Theo đó, để triển khai thực hiện việc chuẩn hóa, mã hóa các Danh mục quản lý chuyên ngành theo Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, các Bộ, ngành cần quan tâm, tăng cường phối hợp với Bộ Tài chính (Tổng cục hải quan) để rà soát, cập nhật và công bố các Danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành kèm mã số HS theo danh mục hàng hóa trong Biểu thuế hiện hành. Để tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai thực hiện các công việc nêu trên, Tổng cục Hải quan kiến nghị các Bộ, ngành phối hợp thực hiện một số công việc cụ thể như sau:

1. Căn cứ Điều 9 Nghị định 12/2006/NĐ-CP của Chính phủ, đề nghị các Bộ, ngành khẩn trương công bố ban hành các danh mục chuyên ngành thuộc quản lý của các Bộ, ngành kèm mã số HS ở cấp độ 8 chữ số phù hợp với Biểu thuế được ban hành kèm theo Thông tư số 193/2012/TT-BTC ngày 15/11/2012 của Bộ Tài chính.

2. Các Bộ, ngành khi có sửa đổi, bổ sung danh mục quản lý chuyên ngành (trước khi ban hành văn bản điều chỉnh về chính sách quản lý hàng hóa xuất khẩu) thì phối hợp với Bộ Tài chính - Tổng cục Hải quan để trao đổi và cung cấp thông tin, thực hiện việc rà soát mã số để ban hành văn bản kèm theo danh mục mặt hàng có mã số HS.

3. Đề nghị các Bộ, ngành gửi đầy đủ các văn bản quy định, hướng dẫn mới được ban hành về quản lý hàng hóa xuất nhập khẩu về Tổng cục Hải quan để cơ quan hải quan có cơ sở triển khai thực hiện thống nhất.

4. Để tạo điều kiện trao đổi, phối hợp với Tổng cục Hải quan thực hiện việc rà soát, chuẩn hóa Danh mục chuyên ngành kèm mã số HS, đề nghị các Bộ, ngành cử 02 cán bộ có kinh nghiệm về quản lý, xây dựng danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu và thông báo cụ thể về Tổng cục Hải quan (tên, chức danh, đơn vị công tác và số điện thoại liên hệ).

5. Đề nghị các Bộ, ngành kiến nghị cụ thể về việc đào tạo nghiệp vụ phân loại hàng hóa cho cán bộ của các Bộ, ngành làm công tác rà soát, xây dựng Danh mục hàng hóa xuất nhập khẩu quản lý chuyên ngành để Tổng cục Hải quan triển khai tổ chức các khóa đào tạo, tập huấn áp mã HS.

Tổng cục Hải quan có ý kiến để Quý Bộ, ngành biết, phối hợp./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để báo cáo);
- Lưu: VT, GSQL (2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5411/TCHQ-GSQL năm 2013 chuẩn hóa, mã hóa danh mục hàng hóa quản lý chuyên ngành do Tổng cục Hải quan ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.789

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.206.122