Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Công văn 5390/TCT-DNL khai nộp thuế giá trị gia tăng hoạt động kinh doanh vàng ngoại tệ 2015

Số hiệu: 5390/TCT-DNL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Thuế Người ký: Đặng Ngọc Minh
Ngày ban hành: 15/12/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC THUẾ

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 5390/TCT-DNL
V/v khai, nộp thuế GTGT đi với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 2015

 

Kính gửi: Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 5158/CV-NVTTKTT.15 ngày 22/9/2015 của Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (Ngân hàng ACB) về vướng mắc liên quan đến khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến của Vụ Pháp chế, Vụ Chính sách, Vụ Tài chính Ngân hàng (BTC) và báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2.2 Mục III phần B Thông tư số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về xác định thuế GTGT phải nộp như sau: “2.2. Xác định thuế GTGT phải nộp

Số thuế GTGT phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT bằng GTGT của hàng hóa, dịch vụ chịu thuế bán ra nhân (x) với thuế suất áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ đó.

a) Giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ được xác định bằng giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ bán ra trừ (-) giá thanh toán của hàng hóa, dịch vụ mua vào tương ứng.

... Giá trị gia tăng xác định đối với một số ngành nghề kinh doanh như sau:

... Đối với hoạt động kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ, giá trị gia tăng là số chênh lệch giữa doanh số bán ra vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ trừ (-) giá vốn của vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ bán ra.”.

Tại Khoản 1.3 Mục II Phần B Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007; Điểm c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 28/2011/TT-BTC ngày 28/02/2011; Điểm c Khoản 1 Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định về trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế GTGT quy định: “Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”.

Căn cứ các quy định trên, tại các chi nhánh của Ngân hàng ACB có hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ phải thực hiện khai giá vốn vàng, ngoại tệ mua vào và xác định giá trị gia tăng bằng doanh số bán ra trừ giá vốn của vàng, ngoại tệ bán ra theo đúng thực tế hoạt động mua bán phát sinh tại từng chi nhánh của Ngân hàng ACB.

Ngân hàng ACB thực hiện khai thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của chi nhánh là đúng quy định pháp luật. Số thuế GTGT phải nộp tại từng chi nhánh Ngân hàng ACB đã khai chưa đúng theo quy định vì việc xác định giá trị gia tăng tại từng chi nhánh của hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ chưa đúng với thực tế phát sinh. Hội sở chính của Ngân hàng ACB là nơi tiến hành hạch toán, kê khai thực hiện nghĩa vụ thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ của toàn bộ Ngân hàng ACB.

Trên sở quy định của pháp luật và tình hình thực tế khai, nộp thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ tại Ngân hàng ACB. Trường hợp Ngân hàng ACB thực hiện khai, nộp đầy đủ thuế GTGT đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ của toàn Ngân hàng ACB tại Hội sở chính thì không phải Điều chỉnh lại số liệu thuế GTGT đã khai tại các chi nhánh đối với hoạt động kinh doanh ngoại tệ từ tháng 9/2009 đến hết tháng 02/2012; hoạt động kinh doanh vàng từ tháng 9/2009 đến hết kỳ khai thuế tháng 12/2015. Đề nghị Ngân hàng ACB thực hiện đúng quy định về việc xác định thuế GTGT phải nộp đối với hoạt động kinh doanh vàng từ kỳ khai thuế tháng 01/2016.

Bộ Tài chính trả lời để Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu được biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Thứ trưởng Đỗ Hoàng Anh Tuấn (để b/c);
- Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh;
- Vụ PC, CST, TCNH (BTC);
- Vụ PC, KK, CS (TCT);
- Lưu: VT, DNL(2b)

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Đặng Ngọc Minh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5390/TCT-DNL ngày 15/12/2015 về khai, nộp thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động kinh doanh vàng, ngoại tệ do Tổng cục Thuế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.205

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.174.191
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!