Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5390/TCHQ-KTTT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Thị Bình An
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

đỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5390/TCHQ-KTTT
V/v: Thuế GTGT NK tạo tài sản cố định vốn đầu tư nước ngoài

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi  

- Cục khoa học công nghệ - bộ khoa học công nghệ 
 - Cục đầu tư nước ngoài - bộ kế hoạch và đầu tư 
- Vụ kế hoạch đầu tư - bộ thương mại

Tổng cục Hải quan nhận được công văn số 41/HT ngày 04/2/2005 của Công ty Liên doanh đĩa Compact Ngôi sao V/v tính thuế Giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nằm trong dây chuyền công nghệ mà trong nước đã sản xuất được; Tổng cục Hải quan xin trao đổi với quý cơ quan; cụ thể như sau:

Công ty Liên doanh đĩa Compact Ngôi sao đề nghị không thu thuế GTGT, 3 loại máy móc thiết bị phụ trợ thuộc trang bị thử nghiệm, gồm: 01 Tivi màu 21 inh, 08 bộ máy vi tính, 06 bộ điều hòa nhiệt độ. Các mặt hàng trên đã được Sở Thương mại và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn duyệt Danh Mục máy móc, thiết bị, trang thiết bị thử nghiệm và văn phòng đồng bộ thuộc dây chuyền sản xuất đĩa Compact để tạo tài sản cố định.

Theo quy định tại Điểm 4, Mục II Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 của Bộ Tài chính, thì “Thiết bị, máy móc, phương tiện vận tải chuyên dùng nằm trong dây chuyền công nghệ nhập khẩu (kể cả loại thiết bị, máy móc trong nước đã sản xuất được nằm trong dây chuyền công nghệ) để tạo tài sản cố định thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT”. Tuy nhiên, do chưa có văn bản nào quy định cụ thể tiêu chuẩn thế nào là dây chuyền công nghệ? Nên hiện nay, việc thực hiện trên thực tế đang có nhiều vướng mắc (Quy định như trên có thể hiểu theo 2 cách: Máy móc, thiết bị chỉ được miễn thuế nếu nằm trong dây chuyền công nghệ hoặc tất cả máy móc, thiết bị được miễn thuế kể cả loại không nằm trong dây chuyền công nghệ; chỉ có phương tiện vận tải nằm trong dây chuyền công nghệ). Để thực hiện việc thu thuế GTGT được đúng quy định của pháp luật, đề nghị Quý cơ quan có ý kiến về việc trên để Tổng cục Hải quan hướng dẫn Cục Hải quan các địa phương thực hiện thống nhất.

Cám ơn sự hợp tác của quý cơ quan./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, KTTT (4).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Thị Bình An

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5390/TCHQ-KTTT ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với hàng hóa nằm trong dây chuyền công nghệ mà trong nước đã sản xuất được

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.491

DMCA.com Protection Status
IP: 34.239.158.223
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!