Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 5383/TCHQ-GSQL Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Tổng cục Hải quan Người ký: Đặng Hạnh Thu
Ngày ban hành: 19/12/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

TỔNG CỤC HẢI QUAN
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5383/TCHQ-GSQL
V/v: cung cấp chú giải chi tiết
Biểu thuế AHTN

Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2005 

 

Kính gửi : Bộ thủy sản

Hiện nay Bộ Tài chính (Tổng cục Hải quan) đang cùng các nước thành viên ASEAN rà soát lại những dòng thuế (cả tên gọi và mã số hàng hóa) quy định tại Danh mục biểu thuế hài hòa ASEAN (AHTN-2003), để chuẩn bị cho việc áp dụng Biểu thuế AHTN-2007 (từ ngày 1/1/2007).

Trong Danh mục AHTN có một số mặt hàng phía Việt Nam đề nghị giữ lại và đưa vào Danh mục. Trong đó có mặt hàng “Cá chép để làm giống”, thuộc mã số hàng hóa 0301.93.10, là mặt hàng thuộc lĩnh vực do quý Bộ quản lý. Để hiểu thống nhất mặt hàng này, đề nghị quý Bộ cung cấp định nghĩa giải thích chi tiết (cả bằng tiếng Anh và tiếng Việt) và chuyển cho Tổng cục Hải quan (Bộ Tài chính) để chuyển đến Ban thư ký ASEAN và đề nghị đưa vào phần Chú giải Bổ sung (SEN) của Danh mục AHTN-2007. Rất mong nhận được ý kiến của quý Bộ trước ngày 30/12/2005.

Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Bộ./.

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VP, GSQL(2b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG 
Đặng Hạnh Thu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5383/TCHQ-GSQL ngày 19/12/2005 của Tổng cục Hải quan về việc cung cấp chú giải chi tiết Biểu thuế AHTN

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.520

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.235.248
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!