Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn số 5377 TM/ĐT ngày 21/11/2003 của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được đối với các dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư trước 23/11/1996

Số hiệu: 5377TM/ĐT Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Bộ Thương mại Người ký: Mai Văn Dâu
Ngày ban hành: 21/11/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ THƯƠNG MẠI
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 5377 TM/ĐT
V/v thuế nhập khẩu đối với vật tư XD trong nước đã sản xuất được đối với các dự án được cấp GPĐT trước 23/11/1996

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2003

 

Kính gửi:

 - Bộ Kế hoạch và Đầu tư
 - Bộ Tài chính

 

Bộ Thương mại đã nhận được công văn số 6864 BKH/ĐTNN ngày 10/11/2003 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư  về việc giải quyết khiếu nại của Công ty liên doanh EPSL-WATCO đối với việc miễn thuế nhập khẩu vật tư xây dựng và trang thiết bị cho toà nhà Saigon Center, Bộ Thương mại có ý kiến như sau:

1. Về văn bản pháp lý và thời Điểm áp dụng:

Luật ĐTNN tại Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 23/11/1996 có quy định không miễn thuế nhập khẩu vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tuy vậy, để đảm bảo hoạt động và đầu tư của một số dự án được cấp GPDT trước ngày Luật thông qua, Chính phủ đã có công văn số 3144/KTTH ngày 24/6/1997 quy định: “Cho phép miễn thuế nhập khẩu cho đến khi hoàn thành công trình đối với vật tư xây dựng để hình thành tài sản cố định của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 23/11/1996... Đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài là khách sạn, văn phòng cho thuê và nhà ở cho thuê, bệnh viện... còn được miễn thuế nhập khẩu 1 lần các trang thiết bị nội thất nhập khẩu để hình thành công trình theo giấy phép đầu tư đã cấp trước ngày 23/11/1996”. Đây là chính sách đảm bảo đầu tư, không hồi tố cho các doanh nghiệp đầu tư nước ngoài trong giai đoạn đang xây dựng cơ bản.

Công ty liên doanh EPSL-WATCO được cấp giấy phép đầu tư số 626/GP ngày 19/6/1993, trước thời gian 23/11/1996 và nhập khẩu theo các văn bản Bộ Thương mại duyệt kế hoạch nhập khẩu hình thành dự án liên doanh từ năm 1996 trở về trước. Thời Điểm đó  dự án đầu tư nước ngoài được thực hiện miễn thuế nhập khẩu theo Nghị định 18/CP ngày 19/4/1993. Dự án này cũng đã nghiệm thu theo Biên bản nghiệm thu giữa các bên và nhà thầu xây dựng ngày 30/11/1996. Như vậy dự án này tiến hành xây dựng và hoàn thiện trước thời gian Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 của Chính phủ ban hành.

2- Đề xuất của Bộ Thương mại:

- Do dự án được cấp giấy phép đầu tư trước 23/11/1996 và đã nghiệm thu trong năm 1996, do đó việc miễn thuế nhập khẩu vật tư thiết bị tạo tài sản cố định hình thành Công ty không áp dụng theo Nghị định 24/2000/NĐ-CP ngày 31/7/2000 mà theo quy định của Nghị định 18/CP ngày 19/4/1993 và công văn của Chính phủ số 3144/KTTH ngày 24/6/1997.

- Đối với nguyên liệu vật tư xây dựng, trang thiết bị dôi dư sau khi nghiệm thu công trình Saigon Center, trừ một số vật tư chưa hoàn thành tính đến khi nghiệm thu để trang bị sau theo yêu cầu của khách hàng (Phần b Mục 4 Biên bản nghiệm thu gồm mọt số hạng Mục để lại là phần cơ điện -trang bị sử dụng và Phần xây tô của một số tầng), Công ty liên doanh phải truy nộp thuế nhập khẩu. Công ty liên doanh rà soát trang thiết bị nằm trong công trình, trang thiết bị đã nhập khẩu để xác định số thiết bị dôi dư sau khi nghiệm thu làm việc với cơ quan hải quan để truy nộp thuế nhập khẩu.

Trên đây là ý kiến của Bộ Thương mại về khiếu nại của Công ty liên doanh EPSL-WATCO để Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư tham khảo và xem xét giải quyết cho doanh nghiệp./.

 

 

KT/BỘ TRƯỞNG BỘ THƯƠNG MẠI THỨ TRƯỞNG
Mai Văn Dâu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn số 5377 TM/ĐT ngày 21/11/2003 của Bộ Thương mại về việc thuế nhập khẩu đối với vật tư xây dựng trong nước đã sản xuất được đối với các dự án đã được cấp Giấy phép đầu tư trước 23/11/1996

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.002
DMCA.com Protection Status

IP: 54.163.20.123