Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Công văn 5376/VPCP-KTTH năm 2013 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Số hiệu: 5376/VPCP-KTTH Loại văn bản: Công văn
Nơi ban hành: Văn phòng Chính phủ Người ký: Nguyễn Văn Tùng
Ngày ban hành: 03/07/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 5376/VPCP-KTTH
V/v xử lý kiến nghị của UBND tỉnh Đồng Tháp về sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2013

 

Kính gửi:

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Bộ Công Thương.

 

Xét báo cáo, kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp tại công văn số 307/UBND-KTN ngày 11 tháng 6 năm 2013 về việc giải quyết khó khăn trong sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013; thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải có ý kiến như sau:

Giao các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công Thương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được phân công chủ trì, phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan xem xét, xử lý theo thẩm quyền đối với các kiến nghị tại công văn số 307/UBND-KTN nêu trên và trả lời cho Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp biết; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ liên quan biết, thực hiện./.

(Công văn số 307/UBND-KTN ngày 11 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp sao gửi kèm theo)

 

 

Nơi nhận:
-  Như trên;
-
TTgCP, PTTg Hoàng Trung Hải (để b/c);
- Bộ Tài chính;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- UBND tỉnh Đồng Tháp;
- Hiệp hội Lương thực Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: KTN, TKBT, TH, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTTH (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Công văn 5376/VPCP-KTTH năm 2013 xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp về sản xuất, tiêu thụ lúa, gạo vụ Hè Thu năm 2013 do Văn phòng Chính phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.280

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242